Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 1 bao gồm các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 1, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 1: Tính

13 + 5 = …..

17 – 3 = …..

19cm – 5 cm + 4cm= …..

Câu 2:

a. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau:

60 , 20 , 80 , 98 , 30 , 29

b, Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau:

53 , 49 , 24 , 18 , 34 , 35

Câu 3: Điền <; >; =

13 + 4 ….. 17

19 – 9 ….. 17 + 2

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. Số 15 gồm ….. chục và ….. đơn vị

Số 69 gồm ….. chục và ….. đơn vị

b. Số liền sau số 10 là số: …..

Số liền sau số 19 là số: …..

Câu 5:

Em được thưởng 10 quyển vở, mẹ mua thêm co em 20 quyển vở nữa. Hỏi em có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Đáp án:

Câu 1:

13 + 5 = 18

17 – 3 = 14

19cm – 5cm + 4cm = 18 cm

Câu 2:

a. 20

b. 53

Câu 3:

13 + 4 = 17

19 – 9 < 17 + 2

Câu 4:

a. Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị

Số 69 gồm 6 chục và 9 đơn vị

b. Số liền sau số 10 là số 11

Số liền sau số 19 là số 20

Câu 5:

Bài giải

Số quyển vở em có tất cả là:

10 + 20 = 30 (quyển vở)

Đáp số: 30 quyển vở

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm

37 + ….. + 10 = 60

A. 12

B. 15

C. 13

D. 20

Câu 2: Chọn số thích hợp điền vào ô trống

29 > 12 + ….. > 27

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 3: Số liền trước, số liền sau của 40 lần lượt là:

A. 38 , 39

B. 39 , 41

C. 42 , 43

D. 39 , 42

Câu 4: Hùng có 8 bút chì màu, Hùng cho bạn 3 bút chì màu. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu bút chì màu

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: Số?

10 + ….. + 7 = 19

29 – ….. – 10 = 10

Đáp án:

Câu 1:

C. 13

Câu 2:

D. 16

Câu 3:

B. 39 , 41

Câu 4:

Bài giải

Số bút chì màu Hùng còn lại là:

8 – 3 = 5 (bút chì màu)

Đáp số: 5 bút chì màu

Câu 5:

10 + 2 + 7 = 19

29 – 9 -10 = 10

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Tính

6 + 2 + 2 = …..

5 – 1 – 2 = …..

7 – 3 + 4 = …..

7 + 0 + 2 = …..

5 + 4 – 1 = …..

10 – 5 – 2 = …..

8 + 1 + 1 = …..

6 – 2 + 3 = …..

9 – 5 + 4 = …..

Câu 2: Số?

….. + 4 = 10

10 – ….. = 7

7 + ….. = 8

5 + ….. = 8

9 – ….. = 1

9 – ….. = 4

Câu 3: Cho các số 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6

a.Tìm ba cặp số khi cộng có kết quả bằng 7:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

b. Tìm năm cặp số khi trừ có kết quả bằng 2:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: Tùng có 6 cái cờ, Tùng cho bạn 2 cái cờ. Hỏi Tùng còn lại bao nhiêu cái cờ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Đáp án:

Câu 1:

6 + 2 + 2 = 10

5 – 1 – 2 = 2

7 – 3 + 4 = 8

7 + 0 + 2 = 9

5 + 4 – 1 = 8

10 -5 – 2 = 3

8 + 1 + 1 = 10

6 – 2 + 3 = 7

9 – 5 + 4 = 8

Câu 2:

6 + 4 = 10

10 – 3 = 7

7 + 1 = 8

5 + 3 = 8

9 – 8 = 1

9 – 5 = 4

Câu 3:

a. Tìm ba cặp số khi cộng nó có kết quả bằng 7:

1 và 6 , 2 và 5 , 3 và 4

b. Tìm năm cặp số khi trừ có kết quả bằng 2:

6 và 4 , 5 và 3 , 4 và 2, 3 và 1, 2 và 0

Câu 4:

Bài giải

Số cái cờ Tùng còn lại là

6 – 2 = 4 (cái cờ)

Đáp số: 4 cái cờ

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 1

Câu 1: Tính

12 + 7 = …

16 + 13 = …

55 – 13 = …

12 + 11 = …

12 + 15 = …

49 – 32 = …

15 + 1 4 = …

31 + 12 = …

56 – 45 = …

Câu 2: Điền > , < , =

12 + 2 ….. 15 11 + 4 ….. 19

17 – 3 ….. 14 15 – 5 ….. 10

7 + 8 ….. 14 15 + 4 ….. 20

Câu 3: Điền vào chỗ chấm

Số 19 gồm …… chục và ….. đơn vị

Số 17 gồm …… chục và ….. đơn vị

Số 20 gồm …… chục và ….. đơn vị

Số 25 gồm …… chục và ….. đơn vị

Câu 4: Cành trên có 17 con chim, cành dưới ít hơn cành trên 2 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Bài giải câu 4:

Số con chim cành dưới có là:

17 – 2 = 15 (con chim)

Đáp số: 15 con chim

Ngoài Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 1 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 1, và môn Toán 1.

Đánh giá bài viết
10 11.809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm