Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 (19 vòng)

Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 là đề thi giải Toán lớp 1 qua mạng dành cho học sinh lớp 1. Bộ đề thi violympic Toán lớp 1 năm 2022-2023 này được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh gồm những dạng bài tập Toán được học trong học kì 1. Để bổ trợ cho các em trong quá trình học tập và ôn thi, hãy cùng VnDoc luyện thi Violympic lớp 1 nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 = ...6

Câu 1.3: 3... + ...5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9... - ....1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5... - ....1 = 21

Câu 1.8: 7... - ...1 = 24

Câu 1.9: ...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7... < 71

Câu 2.2: 45 + 14 - ..... = 28

Câu 2.3: 46 - .... + 50 = 84

Câu 2.4: Có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết quả khi lấy 20 cộng với 11. Hỏi Hòa nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số liền sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: Năm nay bố 38 tuổi, con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.3: 73 - 21 + .... = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số 8.

Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Câu 3.8: Năm nay mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: Trong lớp 1A, tổ một có 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn?

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Tính:

1, 5 – 3 = .......

2, 4 – 3 = ......

3, 2 – 1 + 4 = .......

4, 3 + 1 = .......

5, 5 – 2 = ......

Bài 3: Điền vào chỗ ......

1, 3 + 5 = ......

2, 2 + 6 = ......

3, 7 + 1 = .......

4, 6 – 4 = .........

5, 5 – 2 + 3 = ........

6, 4 + 4 = ........

Điền dấu > , < , = vào chỗ .....

7, 2 + 5 ..... 4 – 2 – 1

8, 2 + 2 ..... 5

9, 7 – 3 ..... 6 – 6

10, 8 – 2 – 1 ....... 3 + 4

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3

Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 2: Đi tìm kho báu

Tính

1, 5 + 3 = .......

2, 9 – 4 = ......

3, 8 – 5 + 3 = .......

4, 9 – 3 – 2 = .......

5, 10 – 6 + 3 = ......

6, 1 + 4 + 5 = .......

7, 1 + 2 + 7 = .......

8, 10 – 5 = ........

9, 1 + 3 + 5 = .......

10,10 – 5 – 3 = .....

11,10 – 4 – 3 = ......

12,10 – 7 + 2 = ......

Điền dấu > , < , = vào chỗ .....

13, 8 – 3 + 2 ..... 10 – 3 – 2

14, 9 – 5 ..... 8 – 3 - 1

15, 9 – 3 ..... 10 – 5 + 3

16, 7 – 4 + 2 ....... 10 - 6

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 2: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 = 10 - .......

2. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6 ...... 3

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 - ..... = 7 – 6 + 3

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 6 + ....... = 7

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 4 + ...... = 7 + 2 + 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 5

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ ......

1, 10 = 5 + ...... + 3

2, 3 + 6 = 4 + ......

3, 7 + 2 - ..... = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 9,....,6,3,2,1.

5, 3 + 4 - 1 < 5 + ..... < 8

6, 4 + 6 – 2 = ........

7, Số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7 là:.....

8, Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là:.....

Điền dấu > , < , = vào chỗ .....

9, 3 + 4 ..... 5 + 2

10, 9 – 5 + 3 – 1 ....... 4 + 2

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Tìm cặp bằng nhau

Bài 3: Cóc vàng tài ba Điền số thích hợp vào chỗ ......

1, 6 - .... = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = ...... (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3, 6 – 5 = ....... (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 - ...... (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ..... = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – ...... = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7, 5 + ...... = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8, Tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là

A. (0,1,2,3,4 và 5)

B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5)

D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ....... (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có kết quả > 4.....< 8

A. (8 – 4 - 1)

B. (3 + 7 - 8)

C. (4 – 2 + 6)

D. (2 + 7 - 3)

Còn tiếp

........................

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 (19 vòng). Bài thi được tổ chức trực tuyến trên máy tính thông qua Internet. Các em tải về và luyện tập nhé. Hi vọng đây sẽ là tài liệu luyện thi Violympic lớp 1 hữu ích.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,.... 

Đánh giá bài viết
5 5.596
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 1

Xem thêm