Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Count and write

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. ___________ pencils

2. ___________ dogs

3. ___________ books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. N _ teb _ _ k

2. P _ n

3. C _ a _ r

4. F _ s _

5. _ o _ ot

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

A. hat

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. duck

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. eight

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

D. egg

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

E. boy

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 4

Exercise 1: Count and write

1. Two pencils

2. Four dogs

3. Five books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. Notebook

2.Pen

3.Chair

4.Fish

5. Robot

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B

2. E

3. D

4. C

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 8.190
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm