05 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - MÔN TOÁN
LỚP: 1
1
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Thời gian: 35 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1. Đếm số lượng đồ vật Khoanh vào thích hợp? (M1)
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống? (M1)
0
3
4
5
7
9
10
8
7
5
2
0
Bài 3. Sắp xếp các số sau: 9, 7, 10, 4 (M2)
- Theo thứ tự từ đến lớn:
Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S (M2)
a/ 10 3 + 2 = 7
b/ 8 6 < 3
Bài 5. Tính (M2)
10 4 = …… 4 + 3 + 2 = ……
4 + 5 = ……. 10 4 3 = ……
Bài 6. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: (M2)
5 ….. 7 10 4 …… 5
6 ….. 4 2 + 3 ……. 4 + 1
Bài 7. Diền số thích hợp vào ô trống: (M3)
Hình bên có:
Hình tam giác
Hình tròn
Hình vuông
Hình chữ nhật
Bài 8. Nối: (M2)
Bài 9. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (M2)
a/
b/ : 10 viên kẹo
Cho : 4 viên kẹo
Còn : …. viên kẹo?
Bài 10. Viết số thích hợp vào ô trống? (M3)
9 = 3 3 = 5
+ 5 = 10 6 + = 8
10 4
3 + 7
6 2
3 + 5
6
8
4
=
=
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - MÔN TOÁN
LỚP: 1
4
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống? (M1)
1
5
9
10
6
0
Bài 2. Số? (M1)
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S (M2)
a/ 7 2 < 4
b/ 9 6 + 4 = 7
Bài 4. Tính (M2)
4 + 5 = …… 9 3 2 = ……
8 3 = ……. 4 + 2 + 1 = ……
Bài 5. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: (M2)
3 + 5 …….. 6 8 6 …….. 0 + 5
7 0 …….. 7 4 + 4 …….. 9 3
Bài 6. Nối phép tính với kết quả đúng: (M2)
5 1
6 + 2
2 + 7
10 - 4
4
6
9

05 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27

05 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021 sách Cánh Diều theo Thông tư 27 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có 03 mức được soạn theo đúng quy định, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo những đề thi học kì 1 lớp 1

05 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 sách Cánh Diều theo 3 mức độ của Thông tư 27, giúp các em học sinh lớp 1 nắm vững kiến thức môn Toán, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kì 1 sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh lớp 1 theo đúng chuẩn của Thông tư 27. Ngoài ra mời các thầy cô tham khảo thêm:

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 sách mới ra, các bạn có thể tham khảo thêm các Đề thi cuối kì 1 lớp 1 được tải nhiều qua các năm như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 11.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm