Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 1 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 1 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Complete the sentence. 

many; years; room; five; old;

1. This is my living ________.

2. How _____ cars?

3. There are _______ cars.

4. How _______ are you?

5. I am six _______ old.

II. Read and match. 

AB
1. Lisa needs somea. banana.
2. Thankb. orange.
3. Mai wants ac. eggs.
4. Touch yourd. you
5. Bobby has ane. leg.

III. Reorder. 

1. monkey/ This/ a/ is/ .

_______________________

2. How/ milk/ much/ ?

_______________________

3. three/ Kim/ teddy bears/ has/ .

_______________________

4. a/ have/ I/ leaf/ ./

_______________________

5. old/ they/ How/ are/ ?

_______________________

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

1. This is my living ____room____.

2. How __many___ cars?

3. There are ___five____ cars.

4. How ___old____ are you?

5. I am six __years_____ old.

II. Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1 - This is a monkey.

2 - How much milk?

3 - Kim has three teddy bears.

4 - I have a leaf.

5 - How old are they?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 5.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm