Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 i-Learn smart start có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 2

I. Chọn từ khác loại. 

1. A. tenB. sixC. family
2. A. oneB. bananaC. sandwich
3. A. living roomB. houseC. kitchen
4. A. carsB. teddy bearsC. fish
5. A.  swimB. slideC. walk

II. Nối.

AB
1. Tena. Con mèo
2. Carb. Số 8
3. Catc. Ô tô, xe hơi
4. Bedroomd. Số 10
5. eighte. Phòng ngủ

III. Sắp xếp. 

1. kitchen/ This/ my/ is/ .

_______________________

2. How/ balls/ many/ ?

_______________________

3. two/ I/ cars/ have/ .

_______________________

4. an/ want/ I/ apple/ ./

_______________________

5. old/ Vinh/ How/ is/ ?

_______________________

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

II. Nối.

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Sắp xếp.

1 - This is my kitchen.

2 - How many balls?

3 - I have two cars.

4 - I want an apple.

5 - How old is Vinh?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 8.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5 Xem thêm