Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2022

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 i-Learn smart start có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 i-Learn Smart Start năm 2021 số 2

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 1 số 1

I. Chọn từ khác loại. 

1. A. tenB. sixC. family
2. A. oneB. bananaC. sandwich
3. A. living roomB. houseC. kitchen
4. A. carsB. teddy bearsC. fish
5. A.  swimB. slideC. walk
Xem đáp án
1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

II. Nối.

AB
1. Tena. Con mèo
2. Carb. Số 8
3. Catc. Ô tô, xe hơi
4. Bedroomd. Số 10
5. eighte. Phòng ngủ
Xem đáp án
1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Sắp xếp. 

1. kitchen/ This/ my/ is/ .

_______________________

2. How/ balls/ many/ ?

_______________________

3. two/ I/ cars/ have/ .

_______________________

4. an/ want/ I/ apple/ ./

_______________________

5. old/ Vinh/ How/ is/ ?

_______________________

Xem đáp án

1 - This is my kitchen.

2 - How many balls?

3 - I have two cars.

4 - I want an apple.

5 - How old is Vinh?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Smart Start số 2

I/ Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

1. m _ p

2. t r _ c k

3. m _ n g o

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

4. t _ r t l e

5. n _ t s

6. f _ _ t b a l l

Xem đáp án

1. mop

2. truck

3. mango

4. turtle

5. nuts

6. football

II. Read and tick

1. This is my mother

2. Touch your face

3. I can see a monkey

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

A.

B.

A.

B.

A.

B.

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. chicken/ like/ I/ ./

____________________________________________

2. Look/ lake/ the/ at/ ./

____________________________________________

3. see?/ How/ you/ many/ can/ crocodiles/

____________________________________________

4. bananas/ She/ having/ is/ ./

____________________________________________

5. apple/ an/ That/ is/ ./

____________________________________________

Xem đáp án

1. I like chicken.

2. Look at the lake.

3. How many crocodiles can you see?

4. She is having bananas.

5. That is an apple.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 15.609
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5 Xem thêm