Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ SỐ 1
I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts.)
0
1
2
3
4
5
toes
teddy bear
octopus
umbrella
Seasaw
sing
Đáp án: 1. seasaw 2. toes 3. sing 4. octopus 5. umbrella
II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ nghĩa (2.5 pts.)
0.
a p l e p
apple .
1.
sohes
…………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.
l o i n
…..………………………
4.
d d a
………………………….…
Đáp án: 1. shoes 2. rabbit 3. lion 4. dad 5. mum
III. Khoanh vào câu tr lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)
0. What is this?
It is a _______.
a. water bottle
b. box
1. How many mangoes?
___________ mangoes.
a. six
b. five
2. How many carrots?
There are ________ .
a. five
b. four
3. What is this?
It is a _________ .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Shirt
b. skirt
4. I can ……..
a. run
b. sing
5. How many flowers?
_______ flowers.
a. Six
b. five
Đáp án: 1. b 2. a 3. b 4. a 5. a
IV. Đếm, nối viết (2.5 pts)
1.
2.
3.
4.
A. 4 + 2 = …....
B. 3 + 4 = ……
C. 2 + 2
= ……

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh gồm 10 đề thi Tiếng Anh khác nhau gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 1 khác nhau giúp học sinh lớp 1 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án của bộ tài liệu tại đây: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm