Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 1 ôn tập lại kiến thức đã học hiệu quả.

I. Matching.

Đè thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

II. Circle the correct answer. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

III. Fill in the gaps: Điền vào chỗ trống

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

I. 1. C 2. H 3. F 4. G 5. B 6. A 7. D 8. E

II. 1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

III. a. beach b. sea c. sail d. singing/ a singer

IV. 1. sand 2. sail 3. sea 4. pop corn 5. pizza

Tải trọn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 9.623
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm