Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh được biên tập theo chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Matching.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

II. Circle the correct answer. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

III. Fill in the gaps: Điền vào chỗ trống

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

V. Listen and tick V or cross X (nghe và đánh V hoặc X)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

VI. Listen and tick (Nghe và tick) (1pts)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

VII. Listen and number (There is an example)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

I. 1. B 2. A 3. H 4. C 5. D 6. F 7. G 8. E

II. 1. a 2. a 3. a 4. b 5. b

III. b.picture c. window d. water

IV. 1. bus 2. bike 3. kite 4. sun 5. struck

V. 1. V 2. V 3. X 4. V 5. X

VI. 1. a 2. b 3. a

VII. 1. E 2. B 3. F 4. C 5. D

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 7.305
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm