Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Yên Đức, Quảng Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HKII
MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Full name:……………………………………………………………………
Class: 1……
Giáo viên coi
Giáo viên chấm
Mark
Comment
Listening
Reading and
writing
Total
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and circle the correct picture from sentence 1 to 5. Number 0
is an example.(1,25 pts)
0.
1.
2.
3.
4.
5.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and draw the line from sentence 6 to 10. Number 0 is an
example. (1,25 pts)
Question 3: Listen and tick from sentence 11 to 15. Number 0 is an example.
(1,25 pts)
Question 4: Listen and complete from sentence 16 to 20. Number 0 is an
example. (1,25 pts)
0. A happy hen with a hat!
16. Here is my _nk!
17. I like my _acket.
18. Can you see the mouse on the _oon with some milk?
19. Who has a _ amp? The lion has a lamp.
20. The _angaroo has a kite.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
0.
11.
13.
12.
14.
15.
V
9
10
8
7
6
0
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0.
21
22
23
24
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5: Look at the pictures.Cross the odd one out from sentence 21 to 24
Number 0 is an example.(1 pt)
Question 6: Look at the picture and reoder the letters to make a complete word
from sentence 25 to 28 Number 0 is an example.(1 pt)
X
0.
enh
hen
25.
amj
26.
itek
27.
ioln
28.
ilkm

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có file nghe và đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh trường Tiểu học Yên Đức, Quảng Ninh có file nghe là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 1 cực hay có kèm transcript và đáp án cụ thể. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo và tải về chi tiết để hướng dẫn các em học sinh ôn tập và làm bài.

Mời các bạn tải trọn bồ đề thi, đáp án, file nghe và ma trận tại đây: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Yên Đức, Quảng Ninh. Ngoài ra, nhằm giúp các em lớp 1 có kì thi học kì 2 đạt kết quả cao ở tất cả các môn, VnDoc.com không chỉ sưu tầm và đăng tải những học liệu môn tiếng Anh mà còn có cả môn Toántiếng Việt. Mời các bạn vào trang tham khảo và tải về cho các em luyện tập nhuần nhuyễn để có kì thi diễn ra thành công nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm