Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………

Lớp: ……………........................................................................................

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm

37 + ….. + 10 = 60

A. 12

B. 15

C. 13

D. 20

Câu 2: Chọn số thích hợp điền vào ô trống

29 > 12 + ….. > 27

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

II. Tự luận

Bài 3.

a. Viết theo mẫu:

25: hai mươi lăm

62: …………………………………

36: ……………………………….

45: …………………………………

91: ……………………………….

84: …………………………………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị ………

Số 76 gồm 7 và 6 ………

Số 76 gồm 70 và 6 ………

Số 92 là số có hai chữ số ………

Số 92 gồm 2 chục và 9 đơn vị ………

Bài 4

a. Tính:

15 + 4 =….

4 + 13 =….

9 +7 =….

6 + 6 =….

19 - 9 = ….

b. Tính:

15 + 2 = ……… 20 + 30 = ……… 17 – 3 + 2 = …………

19 – 6 = ……… 40 + 40 = ……… 16 – 2 + 4 = …………

17 – 3 = ……… 80 – 50 = ……… 80 – 40 + 30 = ………

Bài 5.

a) Điền dấu ( >; <; = ) vào chỗ chấm (2 điểm)

18 …… 15 26 …… 32 77 …… 20 + 50

30 …… 20 47 …… 74 80 …… 60 + 30

90 …… 70 58 …… 52 18 …… 12 + 6

b) Điền số (1 điểm)

20 + …… = 70 90 - …… = 20

17 - …… = 15 …… - 6 = 12

Bài 6. Giải bài toán sau:

Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 7:

a) Vẽ đoạn thẳng dài 8 cm.

……………………………………………………………………………………..

b) - Vẽ và viết tên 3 điểm ở trong hình vuông.

- Vẽ và viết tên 4 điểm ở ngoài hình vuông.

Đề kiểm tra môn Toán số 1

Ngoài Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 1, và môn Toán 1. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 1 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
14 17.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm