Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 năm 2020 - 2021 chương trình mới (46 đề)

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 năm 2020 - 2021 có đáp án kèm theo bao gồm các bài luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán, tiếng Việt lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Tài liệu này gồm 27 đề ôn tập giữa kì 2 lớp 1 có đáp án.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Các bạn bấm vào đường link từng môn dưới đây để xem chi tiết

I. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 chương trình mới

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

I. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình mới

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo

III. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1

1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán

1.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước của 20 là:………..

b) Số liền sau của 18 là:…………..

c) Số 56 gồm……. chục và……… đơn vị

d) Số 90 gồm…….. chục và……… đơn vị

2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ trống:

a) 50 …… 40c) 30 …… 20 + 10
b) 40 ….. 60d) 90 …… 70 + 10

3. Viết các số: 35; 28; 52; 43

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………..

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô □:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

a) Điểm N ở trong hình vuông □

b) Điểm K ở ngoài hình vuông □

c) Điểm M ở ngoài hình vuông □

d) Điểm H ở trong hình vuông □

5. Tính:

a)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

b) 15 + 1 – 6 = 19 – 5 + 4 = 13 + 2 – 3 =

6. Trong vườn nhà Nam trồng được 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

1. a) 19; b) 19

c) 5 chục và 6 đơn vị; d) 9 chục và 0 đơn vị.

2. a) 50 > 40c) 30 = 20 + 10
b) 40 < 60d) 90 > 70 + 10

3. a) 28, 35, 43, 52

b) 52, 43, 35, 28

4. a) Đ b) S

c) Đ d) S

5. a) 70, 40, 80

b) 13 + 2 – 3 = 12;

19 – 5 + 4 = 18;

15 + 1 – 6 = 10

6. Trong vườn nhà Nam trồng được tất cả:

20 + 30 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây.

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

1. Điền số thích hợp vào vòng tròn và ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

2. Đặt tính rồi tính:

14 + 5                          10 + 50                          60 + 30

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

19 – 6                             70 – 20                         90 – 90

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

3. Điền dấu thích hợp (+; -) vào ô trống □:

7cm □ 12cm = 19cm ;

18cm □ 2cm = 16cm

80 □ 20 □ 50 = 10

4. Nối vòng tròn với số thích hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

5. Lớp 1A trồng được 8 cây, lớp 1B trồng được 1 chục cây. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Có □ hình tam giác

Có □ đoạn thẳng

4. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

3. Điền dấu (+, -):

7cm + 12cm = 19cm;

18cm – 2cm = 16cm

80 – 20 – 50 = 10

4. Nối:

A với 40, 50, 70, 80 C với 40

B với 70, 80 D với 40, 50, 70

5. Giải:

1 chục cây =10 cây

Cả hai lớp trồng được tất cả:

8 + 10 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

6. Có 6 hình tam giác

Có 18 đoạn thẳng.

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

1. a) Đọc số:

b) Viết số:

+ 50:…………………………….

+ Mười lăm:………..

+ 19:………………………….

+ Ba mươi:………….

2. Đánh dấu nhân (x) vào ô trống trước kết quả đúng:

a. 30 + 30 =

b. 18 – 6 =

□ 40

□ 12

□ 50

□ 13

□ 60

□ 14

c. 15 – 5 =

d. 12 + 7 =

□ 8

□ 5

□ 15

□ 12

□ 10

□ 19

3. a) Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào ô trống:

18 - 7 □ 11 – 1

19cm – 5cm

20cm + l0cm □ 40cm

70 □ 30 + 40

b) Điền số thích hợp vào vòng tròn và ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

4. Lớp em trồng được 15 cây hoa, sau đó trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

5. a) Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số đo:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

b) Điền số và dấu để có phép tính đúng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

6. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

1. a) Đọc số: 50: năm mươi; 19: mười chín

b) Viết số: mười lăm: 15; ba mươi: 30

2. Đánh dấu X vào ô □ có kết quả đúng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

3. a) Điền dấu (<, >, =)

18 – 7 > 11 – 1; 19cm – 5cm < 17cm

20cm + 10cm < 40cm; 70 = 30 + 40

b)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

4. Giải:

Lớp em trồng được tất cả:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây hoa.

5. a) 3cm; 5cm.

b) Có nhiều cách để điền ví dụ. (học sinh tự điền).....................................

7. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Tính

30+ 40 = ….. 50 – 20 = ….. 10 + 30 + 50 =…..

20 + 50 = ….. 60 – 40 = ….. 60 – 20 + 10 = …..

60 + 10 = ….. 90 – 10 = ….. 70 – 10 + 40 = …..

Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất

a. 55 , 41 , 72 , 80

b. 94 , 98 , 51 , 90

Câu 3: Viết các số 82 , 70 , 75 , 90 , 100

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………

Câu 4: Phép tính có kết quả đúng là:

A. 17 + 22 = 39

B. 38 – 2 = 18

C. 35 – 2 = 15

Câu 5: Điền > , < , =

3 + 4 … 6 + 3 10 … 5 + 5

5 + 4 … 9 – 3 7 … 9 – 1

8. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Tính

30 + 40 = 70

50 – 20 = 30

10 + 30 + 50 = 90

20 + 50 = 70

60 – 40 = 20

60 – 20 + 10 = 50

60 + 10 = 70

90 – 10 = 80

70 – 10 + 40 = 100

Câu 2:

a. 80

b . 98

Câu 3:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 100 , 90 , 82 , 75 , 70

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 70 , 75 , 82 , 90 , 100

Câu 4:

A. 17 + 22 = 39

Câu 5: Điền > , < , =

3 + 4 < 6 + 3

10 = 5 + 5

5 + 4 > 9 – 3

7 < 9 – 1

2. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt

2.1. Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải sao cho phù hợp:

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt 1

3. Điền iêc hay iet vào chỗ chấm:

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt 1

4. Nối hình với chữ:

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt 1

2. Đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

1. Điền vần: chơi đàn, tát nước, điện thoại, gió xoáy

2. Nối ô chữ:

1-d, 2-c, 3-b, 4-a.

3. Điền iêc hay iêt:

xem xiếc công việc

tập viết tiết học

4. Nối chữ với hình:

1-B, 2-A, 3-C.

3. Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

3. Điền vần ươc hay ươt vào chỗ chấm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

4. Nối chữ với hình:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

4. Đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

1. Điền vần: con ếch, thước kẻ, cặp sách, con thuyền

2. Nối ô chữ:

1-b, 2-c, 3-d, 4-a.

3. Điền ươc hay ươt:

cái lược lướt ván

rượt đuổi sông nước

4. Nối chữ với hình:

1-C, 2-A, 3-B.

5. Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 3

I. Đọc hiểu

Bài đọc: HAI CHỊ EM (Sách Tiếng Việt 1 – Tập II – trang 115)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Cậu em làm gì khi chị gái đụng vào con gấu bông của mình?

a) Đưa gấu bông cho chị.

b) Cùng chị chơi gấu bông.

c) Yêu cầu chị đừng động vào con gấu bông của mình.

Câu 2: Khi ngồi chơi một mình, cậu em cảm thấy thế nào?

a) Rất vui.

b) Rất buồn.

c) Rất thích thú.

Câu 3: Câu chuyện về hai chị em cậu bé đã khuyên em điều gì?

a) Thương yêu anh, chị, em trong gia đình.

b) Anh, chị, em phải nhường nhịn lẫn nhau.

c) Cả hai ý trên.

II. Kiểm tra viết

1. Nghe viết: bài Hai chị em (từ đầu đến “chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy”)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Viết vào chỗ trống et hoặc ăc.

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1

6. Đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 3

I. Đọc hiểu (10 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào c).

Câu 2 (3 điểm) Khoanh vào b).

Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào c).

II. Kiểm tra viết

1. a) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết 30 chữ/15 phút (4 điểm).

b) Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

2. Làm đúng bài tập chính tả (4 điểm – đúng mỗi từ được 1 điểm).

Bài tập làm đúng là: qui tắc, bánh tét, sấm sét, sâu sắc.

7. Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 4

1. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 12

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 12

3. Điền vần ong hay ông vào chỗ chấm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 12

4. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 12

8. Đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề 4

1. Điền tiếng: cuốn sách, cái loa, túi xách, nốt nhạc

2. Nối ô chữ:

3. Điền vần:

sóng biển, phòng học, đồng lúa

bông hoa, mong ước, rộng lớn

4. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C.

Các thầy cô và các bậc phụ huynh nên đồng hành cùng các em trong quá trình học tập, từ đó đưa ra các giải pháp giúp con phát huy và cải thiện tốt nhất. Chúc các em có những bài học tốt và quý giá nhất.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 1 dành cho các em học sinh tham khảo. Ngoài ra, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 1 Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đánh giá bài viết
38 55.543
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Tươi
    Nguyễn Tươi

    hay quá

    Thích Phản hồi 18:18 29/03
    Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm