Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

1. m _ p

2. t r _ c k

3. m _ n g o

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

4. t _ r t l e

5. n _ t s

6. f _ _ t b a l l

II. Read and tick

1. This is my mother

2. Touch your face

3. I can see a monkey

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

A.

B.

A.

B.

A.

B.

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. chicken/ like/ I/ ./

____________________________________________

2. Look/ lake/ the/ at/ ./

____________________________________________

3. see?/ How/ you/ many/ can/ crocodiles/

____________________________________________

4. bananas/ She/ having/ is/ ./

____________________________________________

5. apple/ an/ That/ is/ ./

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart số 1

I/ Look at the picture and complete the word

1. mop

2. truck

3. mango

4. turtle

5. nuts

6. football

II. Read and tick

1. B

2. A

3. B

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I like chicken.

2. Look at the lake.

3. How many crocodiles can you see?

4. She is having bananas.

5. That is an apple.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.819
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm