Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Cánh Diều năm 2023 - Đề 3

Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Cánh Diều theo Thông tư 27 là tài liệu ôn tập có đáp án và lời giải đáp rất chi tiết, giúp các em dễ dàng nâng cao được kiến thức, làm quen với dạng cấu trúc đề thi Cánh Diều, từ đó có thể nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1.

1. Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 Cánh Diều

PHÒNG GD & …..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHKII

Năm học .........

Môn: Toán Lớp:1

Thời gian: 40 phút

Họ và tên người coi

1)………………………

2) ……………………..

Họ và tên:…………………………

Lớp:…..

Họ tên, chữ kí của GV chấm bài kiểm tra:

1)……………………………………………

2)…………………………………………...

Điểm bài kiểm tra

Lời phê của giáo viên

Bằng số

Bằng chữ

 

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 45 gồm?

A. 3 chục và 5 đơn vị

B. 4 chục và 5 đơn vị

C. 4 chục và 0 đơn vị.

Câu 2: Phép tính có kết quả bé hơn 20 là:

A. 39 - 10

B. 88 - 68

C. 75 - 64

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15, 25, 35, ... , 55, 65.

A. 45

B. 75

C. 40

Câu 4: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày. Vậy, số ngày bố đi công tác là :

A. 4 ngày

B. 8 ngày

C. 10 ngày

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 4

B. 5

C. 6

Toán lớp 1 đề 3

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 45, 76, 90, 34 là:

A. 90.

B. 76

C. 34

Câu 7: Số liền sau của 59 là:

A. 69

B. 60

C. 58

I. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

79 - 16

85 – 42

51 + 37

72 + 26

Bài 2: <, >, =

Toán lớp 1 kì 2 CD

Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 60, 90, 70, 40

............................................................................................................................

Bài 4: Mẹ có 50 quả bưởi. Mẹ cho bà 30 quả bưởi. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả bưởi?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Phép tính: Toán lớp 1 kì 2

Trả lời:

............................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 Cánh Diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 45 gồm?

B. 4 chục và 5 đơn vị

Câu 2: Phép tính có kết quả bé hơn 20 là:

C. 75 - 64

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15, 25, 35, ... , 55, 65.

A. 45

Câu 4: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày. Vậy, số ngày bố đi công tác là:

C. 10 ngày

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

B. 5

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 45, 76, 90, 34 là:

A. 90.

Câu 7: Số liền sau của 59 là:

B. 60

I. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

79 - 16 = 63

85 – 42 = 43

51 + 37 = 88

72 + 26 = 98

Bài 2: <, >, =

34 + 41 > 57

76 - 20 > 11

53 > 12

78 - 20 > 50

Bài 3:

90, 70, 60, 40

Bài 4: Mẹ có 50 quả bưởi. Mẹ cho bà 30 quả bưởi. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả bưởi?

Mẹ còn số quả bưởi là:

50 - 30 = 20 quả

Đáp số: 20 quả bưởi.

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn khác nhé.

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
3 3.828
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Xem thêm