Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2023

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 2 lớp 1 của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 2 lớp 1 các môn học chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

Ma trận câu hỏi kiểm tra đọc hiểu Tiếng Việt 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc hiểu

Số câu

2 TN

1 TN

1 TL

04

Câu số

Câu 1, 2

Câu 3

Câu 4

 

Số điểm

1

1

1

04

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.

Số câu

Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời ( Kiểm tra kĩ năng nghe, nói)

01

Số điểm

 

06

Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

1

1

04

Số điểm

2

1

1

04

Viết chính tả

Số câu

HS nghe viết một đoạn văn bản khoảng 35 chữ

 

Số điểm

 

06

Bài tập chính tả

Số câu

2

1

1

04

Số điểm

2

1

1

04

Tổng

Số câu

5

2

2

09

Số điểm

12

4

4

20

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi đọc môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Kỹ năng đánh giá

Câu số

Nội dung từng câu theo mức độ

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

theo nội dung

ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ)

Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ

1

từ 40-60 tiếng/1 phút

 

 

 

4

 

 

4

Trả lời câu hỏi

2

Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc.

 

 

 

 

2

 

2

ĐỌC HIỂU (4đ)

Đọc hiểu TLCH

1

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

1

 

 

 

 

 

1

Đọc hiểu TLCH

2

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

1

 

 

 

 

 

1

Đọc hiểu TLCH

3

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

 

1

 

 

 

 

1

Tự luận (câu hỏi mở)

4

Điền tiếp vào chỗ chấm hoặc viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống…

 

 

 

 

 

1

1

TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

0

4

2

1

10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức

Nhận biết

0

60%

Thông hiểu

0

30%

Vận dụng

1

10%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

1

(1đ)

* Văn bản đọc tiếng, đọc hiểu: Truyện và đoạn văn: 90 -130 chữ/ 30 phút. Thơ: 50 - 70 chữ/30 phút

Ma trận đề thi viết môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Kỹ năng đánh giá

Câu số

Nội dung từng câu theo mức độ

Tự luận

Tỉ lệ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

theo nội dung

Chính tả (Nghe viết)

Đoạn văn hoặc thơ

 

Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 30 - 35 chữ / 15 phút

 

 

6

6

Bài tập

chính tả âm vần

1

Quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh)

1

 

 

1

2

Điền vần thích hợp với tranh

1

 

 

1

nối câu, viết câu

3

Nối từ ngữ thành câu

 

1

 

1

4

Viết câu ngắn theo gợi ý với nội dung bức tranh/ảnh

 

 

1

1

 

 

 

 

10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức

Nhận biết

50%

Thông hiểu

25%

Vận dụng

25%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

 

Tự luận

 

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức

Mạch KT - KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kiến thức Tiếng Việt

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Đọc thầm đoạn văn và trả lời câu hỏi

Số câu

1

 

1

1

 

1

2

 

Câu số

1

 

2

3

 

4

 

 

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

 

 

Tổng

Số câu

1

 

1

1

 

1

4

1

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

4

1

Lưu ý chung: Nghe - Viết chính tả từ 30-35 chữ/15 phút

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

 

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

Đánh giá bài viết
7 34.556
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối

Xem thêm