Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu gồm 20 đề thi nhỏ được biên soạn rất chi tiết. Đề thi lớp 1 được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn Toán - Lớp 1 - Thời gian làm bài: 60 phút


Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89

B. 98

C. 99

D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34

B. 33

C. 43

D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89

B. 54, 89, 23, 12

C. 89, 54, 12, 23

D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78

B. 80

C. 79

D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

+ Phép tính ……………...........có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

+ Toa …….ở trước toa thứ 2

+ Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3

+ Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất. Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

.........................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37

B.40

C.38

D.47

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:....................................................................................................................

Lớp ..........................................................................Trường Tiểu học..........................................

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số - viết số thích hợp

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17

B. ngày 18

C. ngày 19

D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66

B.76

C.88

D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55

B. 56

C.65

D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >

B. <

C. +

D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34

98 - 23

45 + 3

56 - 4

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

- Con chó đứng sau con nào? ………….………..

- Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

- Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

- Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45

B. 94

C. 3

D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối
Có ........ đoạn thẳng

Có ........ đoạn thẳng

Tải file để tham khảo trọn bộ 20 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1!

Ngoài Bộ 20 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
3 16.469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm