Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1.

 • I. Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh.

  Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • II. Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh.

  Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

 • 1.
  Jog
 • 2.
  fox
 • 3.
  monkey
 • 4.
  cat
 • 5.
  goat
 • III. Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

  Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

 • 1.
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu
  i
 • 2.
  o
 • 3.
  a
 • 4.
  e
 • 5.
  run
 • IV. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

  Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • V. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau.

  Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

 • 1.
  Lion
 • 2.
  bin
 • 3.
  dolphin
 • 4.
  mother
 • 5.
  zoo
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 1 Xem thêm