Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1 trên VnDoc.com để làm tài liệu học tập phục vụ cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé các bạn! Trong đề này, các bạn sẽ được vận dụng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 để làm bài.

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 1 sách First Friend I năm học 2015 - 2016

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Look and write:
  up
  down
  juice
  apples
  a boy
  a girl
  a book
  a car
 • 1.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  a book
 • 2.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  apples
 • 3.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  down
 • 4.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  a boy
 • 5.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  a car
 • 6.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  juice
 • 7.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  a girl
 • II. Look at the picture and complete the word:
 • 1. ju_p
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  m
 • 2. turn aro_nd
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  u
 • 3. cook_es
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  i
 • 4. pu_ding
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  d
 • 5. cra_on
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  y
 • 6. pu_pet
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  p
 • 7. moto_cycle
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  r
 • 8. Tru_k
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
  c
 • III. Complete the conversation:

  Benny          see              name’s                 please                 too                I’m                 fine
  bye              like              Good                    Here                   you                thank              you’re
 • 1.
  _______ Benny. Hello, _________
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  I’m, Hello
 • 2.

  My________Sue.
  ________ morning, Sue.

  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  name's, Good
 • 3.
  How are _______? _______, thank you
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  you, Fine
 • 4.
  A book._______ you.
  _________ welcome.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  Thank, you're
 • 5.
  Good-_____!
  ______ you tomorrow!
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  bye, see
 • 6.
  Cookies,_______.
  ______ you are.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  please, Here
 • IV. Connect:
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
 • 1.
  Điền các chữ cái a, b, c hoặc d.
  b
 • 2.
  Điền các chữ cái a, b, c hoặc d.
  a
 • 3.
  Điền các chữ cái a, b, c hoặc d.
  d
 • 4.
  Điền các chữ cái a, b, c hoặc d.
  c
 • V. Which are the same? Choose the correct answer.
 • 1.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
 • 2.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
 • VI. Which is different? Choose the correct answer.
 • 1.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
 • 2.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 - Đề số 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.907
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới online

  Xem thêm