Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Marie Curie, Hà Nội

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Marie Curie, Hà Nội. Bài test có đi kèm với phần đáp án và hướng dẫn giải để các em tham khảo sau khi hoàn thành bài thi. Chúc các em làm bài tốt!

Các đề thi vào lớp 6 khác:

 • Câu 1:
  a) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
  2,45 x 46 + 8 x 0,75 + 54 x 2,45 + 0,5 x 8 = ...........
  255
 • b)
  Không thực hiện phép tính cộng, hãy so sánh tổng M = 21/23 + 12/37 với N = 57/59 + 3/8
  Trả lời: M ........... N
  < M < N
  Có 57/59 > 21/23 (phần bù 2/59 < 2/23)
  Và 3/8 > 12/37 (Vì 3/8 = 12/32 > 12/37)
  Vậy M < N
 • Câu 2:
  a) Tìm y biết: (y + 1/3) + (y + 1/9) + (y + 1/27) + (y + 1/81) = 56/81
  Trả lời: y = ..........
  Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản
  4/81
  (y + 1/3) + (y + 1/9) + (y + 1/27) + (y + 1/81) = 56/81
  => 4 x y = 56/81 - (1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81)
  => 4 x y = 16/81
  => y = 4/81
 • b)
  Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5, tổng của số bị chia, số chia và số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia.
  Trả lời:
  Số bị chia là: ..........
  Số chia là: .............
  Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  149; 18
  Số bị chia bằng 8 lần số chia cộng 5.
  Tổng của số bị chia, số chia và số dư là:
  8 lần số chia + 5 + số chia + 5 = 9 lần số chia + 10 = 172
  Nên số chia là: (172 - 10) : 9 = 18
  Vậy số bị chia là: 18 x 8 + 5 = 149.
 • Câu 3:
  Bếp ăn của một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sĩ ăn trong 30 ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau 9 ngày thì có một số chiến sĩ được điều đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác. Vì vậy số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến 7 ngày. Hỏi đã có bao nhiêu chiến sĩ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết sức ăn của các chiến sĩ như nhau)
  Trả lời:
  Có .............. chiến sĩ được điều đi tỉnh khác.
  89
  Nếu coi số gạo một chiến sĩ ăn trong 1 ngày là một suất thì số suất gạo tất cả các chiến sĩ ăn trong 21 ngày còn lại là: 21 x 356 = 7476 (suất)
  Số ngày mà các chiến sĩ còn lài ăn số gạo sau khi một số chiến sĩ phải chuyển đi là:
  21 + 7 = 28 (ngày)
  Số chiến sĩ còn lại là: 7476 : 28 = 267 (chiến sĩ)
  Số chiến sĩ được điều đi là: 356 - 267 = 89 (chiến sĩ)
  Đáp số: 89 chiến sĩ
 • Câu 4:
  Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Biết AB = 15cm, CD = 20cm; chiều cao hình thang là 14cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E.
  a. Tính diện tích hình thang ABCD.
  Trả lời:
  Diện tích hình thang ABCD là .............. cm2.
  245
  Diện tích của hình ABCD là (15 + 20) x 14 : 2 = 245 (cm2)
 • b. Tính diện tích tam giác CED.
  Trả lời:
  Diện tích tam giác CED là: ........... cm2.
  80
  Ta có tỉ số diện tích của hai tam giác ABC/ADC = 15/20 = 3/4 (Hai tam giác chung đường cao chính là đường cao hình thang nên tỉ số diện tích chính là tỉ số 2 cạnh AB và CD)
  Nhưng hai tam giác này chung đáy AC nên 3/4 cũng là tỉ lệ chiều cao của chúng và đồng thời là tỉ lệ diện tích hai tam giác BEC và DEC.
  Tổng diện tích tam giác BEC và DEC là tam giác BCD là: 14 x 20 : 2 = 140 (cm2)
  Theo bài toán tổng - tỉ ta có: SDEC = 140 : (3 + 4) x 4 = 80 (cm2)
 • c. Chứng minh hai tam giác AED và BEC có diện tích bằng nhau.
  Ta có SACD = SBCD (hai tam giác chung đáy DC và chung chiều cao)Phần diện tích tam giác CED là phần chung nhau nên SAED = SBEC
 • Câu 5:
  Trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ.
  Trả lời:
  Phải lấy ra ít nhất ............. viên bi.
  11
  Để chắc chắn có trên 2 viên bi xanh thì số bi cần ít nhất là 8 viên (có thể toàn đỏ) và thêm 3 viên; vậy cần 11 viên.
  Để chắc chắn có trên 3 viên bi đỏ thì số bi cần ít nhất là 6 viên (có thể toàn xanh) và thêm 4 viên; vậy cần 10 viên.
  Nhưng khả năng chắc chắn để bốc toàn bi cùng màu nhiều lần nhất phải là 8 lần.
  Vậy để chắc chắn có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ thì phải lấy ra ít nhất 11 viên bi.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
105 15.422
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm