Bộ 100 đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2021

100 Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 100 đề thi lên lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link dưới đây để tham khảo, download từng tài liệu.

I. Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên năm 2021 - 2022

1. Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường Cầu Giấy có đáp án

 1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Cầu Giấy năm 2021
 2. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2021

2. Đề thi vào lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ có đáp án

 1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ
 2. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội số 2
 3. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
 4. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
 5. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

3. Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Tất Thành có đáp án

 1. 2 Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Tất Thành năm 2021
 2. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2021 số 4
 3. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành
 4. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2021 số 3
 5. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2021 số 2
 6. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2021

4. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

 1. Đáp án đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường Lương Thế Vinh năm 2021
 2. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Lương Thế Vinh năm 2021
 3. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2021 số 3
 4. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021
 5. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2021 số 2
 6. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2021
 7. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS & THPT Lương Thế Vinh năm 2021
 8. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS&THPT Lương Thế Vinh năm 2019 - 2021

5. Đề ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có đáp án

 1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2021
 2. Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm 2020

6. Đề tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Archimedes có đáp án

 1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Archimedes năm 2020
 2. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh trường Archimedes Academy
 3. Đề khảo sát tiếng Anh vào lớp 6 trường Archimedes Academy

7. Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có đáp án

 1. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Chuyên Trần Đại Nghĩa
 2. Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2019 phần Trắc nghiệm
 3. TPHCM công bố đề và đáp án bài khảo sát Tiếng Anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa

8. Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Marie Curie có đáp án

 1. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường Marie Curie Hà Nội

9. Đề thi lên lớp 6 môn Anh trường M.V.Lômônôxốp có đáp án

 1. Đề minh họa vào lớp 6 môn tiếng Anh trường M.V.Lômônôxốp
 2. Đề minh họa môn Tiếng Anh đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường thcs & thpt M.V. Lômônôxốp năm 2019
 3. Đề thi tuyển lớp 6 môn Tiếng Anh Trường Thptdl M.V.Lômônôxốp
 4. Đề minh họa thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Lômônôxốp

10. Đề tiếng Anh thi vào lớp 6 trường THCS Ngôi Sao có đáp án

1. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ngôi Sao

II. Đề thi đầu vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

 1. Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2021
 2. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 16
 3. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 11
 4. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 10
 5. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 4
 6. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 13
 7. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh
 8. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 2
 9. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 7
 10. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 7
 11. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 7
 12. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 3
 13. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 6
 14. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 6
 15. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 5
 16. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 5
 17. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 5
 18. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 4
 19. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 4
 20. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 4
 21. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 3
 22. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 3
 23. Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 3
 24. Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh số 2
 25. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh số 2
 26. Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh
 27. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 30
 28. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 29
 29. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 28
 30. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 27
 31. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 26
 32. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 25
 33. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 24
 34. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 23
 35. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 22
 36. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 21
 37. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 20
 38. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 19
 39. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 18
 40. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 17
 41. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 15
 42. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 14
 43. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 12
 44. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 9
 45. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 8
 46. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 7
 47. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 6
 48. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 5
 49. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 2

Trên đây là Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2021 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
90 62.638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm