Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm 2021

Đề tiếng Anh thi vào lớp 6 THCS Cầu Giấy có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh trường chuyên, đề ôn thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy Hà Nội môn Anh có đáp án dưới đây đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh vào trường chuyên lớp 6 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới nâng cao khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án với nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình học tiếng Anh lớp 5 mới giảm tải của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi tuyển sinh lớp 6 hiệu quả.

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D.

1. A. city B. center C. country D. cigarette

2. A. helped B. wanted C. sounded D. suggested

3. A. hotel B. photo C. move D. pagoda

II. Find the word which is not the same with the others in a group.

4. A. walk B. compass C. plaster D. sleeping bag

5. A. forest B. mountain C. lake D. city

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. Please turn __________ the lights. The room is so dark.

A. with

B. at

C. in

D. on

7. Can you __________ the tables and chairs __________ the next room? There are some
more students.

A. move – to

B. take – in

C. move – in

D. take – on

8. I am having a math lesson but I forgot my __________. I have some difficulty.

A. calculator

B. bike

C. pencil case

D. pencil sharpener

9. __________ you like a cup of tea?

A. Would

B. Will

C. What

D. does

10. __________ Mai and Lan are interested in listening to music.

A. because

B. both

C. neither

D. so

11. The book is __________ the adventure of three close friends.

A. on

B. from

C. at

D.

about12. They invite special __________ to appear in the show.

A. character

B. guests

C. foxes

D. audiences.

13. "What is your __________. TV programme?" - "It's cartoons"

A. good

B. favourite

C. best

D. like

14. "__________ do you like the Modern English programme?

- Because it helps me with my English.

A. What

B. How

C. When

D. Why

15. My father works late tomorrow, so he will __________ the first part of the film on VTV1.

A. miss

B. lose

C. forget

D. cut

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi vào lớp 6 trường Cầu Giấy có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2021 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
59 14.714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm