Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề thi vào lớp 6 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2023 - 2024 bao gồm đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, có đáp án kèm theo, giúp các em tham khảo, so sánh với bài thi chính thức của mình để tham khảo và tự đánh giá điểm số cho bản thân.

Xem chi tiết:

1. Đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023

ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề 601

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng từ Câu 1 đến Câu 4)

Câu 1. Kết quả phép tính 2,75 x 0,99 + 2,75 : 100 bằng:

A. 0,275

B. 2,75

C. 27,5

D. 275

Câu 2. Một bể bóng trong khu vui chơi có 360 quả bóng bao gồm bóng màu vàng và bóng màu xanh, \frac{3}{5} số quả bóng trong bể có màu xanh. Số quả bóng màu vàng trong bể đó là:

A. 225 quả

B. 135 quả

C. 144 quả

D. 216 quả

Câu 3. Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm (bỏ qua độ dày của các tấm kính). Hiện mực nước trong bể cao bằng \frac{2}{3} chiều cao của bể. Lượng nước đang có trong bể kính đó là:

A. 200 dm3

B. 300 dm3

C. 200 m3

D. 30 dm3

Câu 4. Biểu đồ cột dưới đây cho biết số lượng học sinh khối 6 tham gia câu lạc bộ nghệ thuật trong hè 2023 của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Tỉ số phần trăm của số học sinh học Guitar so với tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật hè 2023 của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là:

A. 25 %

B. 30%

C. 12.5%

D. 75%

II. TRẢ LỜI NGẮN (Viết đáp số của bài toán vào ô trống từ Câu 5 đến Câu 8)

Câu 5. Trung bình cộng của 3 số bằng 15,3. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 12,1. Tìm số thứ ba.

Câu 6. Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, một cửa hàng quần áo trẻ em giảm giá 15% tất cả các sản phẩm so với giá niêm yết. Mẹ bạn Mai mua một bộ váy tại hàng đó và đã trả 212 500 đồng. Hỏi bộ váy đó có giá niêm yết là bao nhiêu tiền?

Câu 7. Tìm số tự nhiên lớn nhất có dạng \overline{a1024b}. Biết số đó có sáu chữ số và chia hết cho 45.

Câu 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng 4 cm. Hình tròn tâm D, bán kính DA và hình tròn tâm C , bán kính CB có vị trí như hình bên. Hãy tính độ dài cạnh CD biết diện tích phần tô đậm bằng diện tích phần gạch chéo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

III. TỰ LUẬN (Trình bày chi tiết lời giải Câu 9 và Câu 10)

Câu 9. Hai bạn An và Bình cùng đạp xe từ trường đến sân vận động để tham gia thi đấu thể thao. Thời gian An đạp xe từ trường đến sân vận động bằng \frac{5}{4} thời gian Bình đạp xe từ trường đến sân vận động. Biết trong 6 phút bạn An đạp xe được quãng đường dài 1,2 km.

1. Tính vận tốc của bạn An.

2. Tính độ dài quãng đường từ trường đến sân vận động biết rằng nếu trên cùng quãng đường đó và cùng một lúc An xuất phát từ trường còn Bình xuất phát từ sân vận động thì sau 12 phút 2 bạn sẽ gặp nhau.

(Biết vận tốc của 2 bạn không thay đổi)

Câu 10. Cho hình chữ nhật ABCD. Trên AB lấy điểm E sao cho AB = AE x 3, DB cắt EC tại G.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 144 cm2, tính:

1. Diện tích tam giác AED.

2. Diện tích tứ giác AEGD.

Đáp án:

Câu 1. Kết quả phép tính 2,75 x 0,99 + 2,75 : 100 bằng:

A. 0,275

B. 2,75

C. 27,5

D. 275

Lời giải

2,75 x 0,99 + 2,75 : 100 = 2,75 x 0,99 + 2,75 x 0,01

= 2,75 x (0,99 + 0,01)

= 2,75 x 1 = 2,75

Chọn B

Câu 2. Một bể bóng trong khu vui chơi có 360 quả bóng gồm bóng màu vàng và bóng màu xanh, \frac{3}{5} số quả bóng trong bể có màu xanh. Số quả bóng màu vàng trong bể đó là:

A. 225 quả

B. 135 quả

C. 144 quả

D. 216 quả

Lời giải

Số bóng xanh trong bể là \frac{3}{5}× 360 = 216 (quả)

Số quả bóng vàng trong bể là 360 – 216 = 144 (quả)

Chọn C

Câu 3.

Đổi: 1 m = 10 dm

Chiều cao mực nước trong bể là \frac{2}{3} × 6 = 4 (dm)

Thể tích nước có trong bể kính đó là: 10 x 5 x 4 = 200 (dm3)

Chọn A

Câu 4.

Tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật hè là:

15 + 20 + 30 + 25 + 20 + 10 = 120 (học sinh)

Tỉ số phần trăm của số học sinh học Guitar so với tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật hè 2023 của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là:

30 : 120 x 100% = 25 %

Chọn A

Câu 5.

Tổng của ba số là 15,3 x 3 = 45,9

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 12,1 x 2 = 24,2

Số thứ ba là 45,9 - 24,2 = 21,7

Đáp số: 21,7

Câu 6.

Giá bán của chiếc váy chiếm 100% - 15% = 85% (giá niêm yết)

Giá niêm yết của chiếc váy đó là 212 500 : 85 x 100 = 250 000 (đồng)

Đáp số: 250 000 đồng

Câu 7.

Để số \overline{a1024b} chia hết cho 45 thì \overline{a1024b} chia hết cho 5 và 9.

Để số \overline{a1024b} chia hết cho 5 thì b = 0 hoặc b = 5

Trường hợp 1: b = 0. Ta có số \overline{a10240} chia hết cho 9

Suy ra a + 7 chia hết cho 9. Do đó a = 2. Ta có số 210240

Trường hợp 2: b = 5. Ta có số \overline{a10245} chia hết cho 9

Suy ra a + 12 chia hết cho 9. Do đó a = 6. Ta có số 610245

Vậy số cần tìm là 610245

Đáp số: 610245

Câu 8. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng 4 cm. Hình tròn tâm D, bán kính DA và hình tròn tâm C , bán kính CB có vị trí như hình bên. Hãy tính độ dài cạnh CD biết diện tích phần tô đậm bằng diện tích phần gạch chéo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Lời giải

Diện tích \frac{1}{4} hình tròn tâm D, bán kính DA là \frac{1}{4} × 4 × 4 × 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích \frac{1}{4} hình tròn tâm C, bán kính CB là \frac{1}{4} × 4 × 4 × 3,14 = 12,56 (cm2)

Vì diện tích phần tô đậm bằng diện tích phần gạch chéo nên diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12,56 + 12,56 = 25,12 (cm2)

Độ dài cạnh CD là 25,12 : 4 = 6,28 (cm)

Đáp số: 6,28 cm

Câu 9.

1. Đổi: 6 phút = \frac{1}{10} giờ

Vận tốc của An là: 1,2: 1/10 = 12 (km/giờ)

2. Trên cùng một quãng đường thì thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau.

t An : t Bình = V Bình : V An = \frac{5}{4}

Vận tốc của Bình là 12 × \frac{5}{4} =15 (km/giờ)

Tổng vận tốc của An và Bình là 12 + 15 = 27 (km/giờ)

Đổi: 12 phút = \frac{1}{5} giờ

Quãng đường từ trường đến sân vận động là 27 x \frac{1}{5} = 5,4 (km)

Đáp số: 1) 12 km/giờ

2) 5,4 km

Câu 10.

1. SABD = SBDC = \frac{1}{2} × S ABCD = 144 : 2 = 72 (cm2)

SAED = \frac{1}{3} SABD (Hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh D và đáy AE = \frac{1}{3} AB)

Suy ra SAED = \frac{1}{3} × 72 = 24 (cm2)

2. Ta có SDEB = \frac{2}{3} SDAB = \frac{2}{3} SCDB nên chiều cao hạ từ E xuống BD bằng \frac{2}{3} chiều cao từ C xuống BD.

Suy ra SEDG = \frac{2}{3}SCDG = \frac{2}{5} SECD

SECD = AD x DC : 2 = SABCD : 2 = 144 : 2 = 72 (cm2)

SEDG = \frac{2}{5} × 72 = 28,8 (cm2)

SAEGD = 24 + 28,8 = 52,8 (cm2)

2. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2023

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM 2023

Môn: TIẾNG VIỆT

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

(1) Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chịn quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

(Mai Văn Tạo, Sầu riêng)

(2) Gió tây lướt thướt qua rừng, quyển hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chín San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.

(Theo Ma Văn Kháng, Mùa thảo quả)

(3) Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.

(Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam)

a. Loài hoa, quả nào khiến cho gió, cây cỏ, đất trời và con người đều thấm đẫm hương thơm?

A. Sầu riêng

B. Bưởi

C. Thảo quả

D. Tràm

b. Vì sao tác giả lại cho rằng hương vị của sầu riêng quyến rũ đến kì lạ?

A. Vì hương sầu riêng thơm ngào ngạt, xông vào cánh mũi

B. Vì vị sầu riêng vừa ngọt vừa béo

C. Vì mùi thơm của sầu riêng bay rất xa và đọng lại rất lâu

D. Vì hương vị của sầu riêng là sự tổng hòa của nhiều hương vị đặc sắc khác nhau

c. Khi miêu tả mùi hương, ba đoạn trích trên có điểm chung là gì?

A. Đều tả hương thơm của các loài hoa đang nở rộ

B. Đều tả hương thơm đậm, lan tỏa trong không gian

C. Đều tả hương thơm của các loại quả có vị ngọt

D. Đều tả hương thơm chỉ có trong rừng phương Nam

d. Có thể thay từ “phảng phất” trong câu thứ hai của đoạn (3) bằng từ nào?

Câu 2 (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

(1) Sau vài phút, một em nói:

- (2) Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.

- (3) Vì sao mặt nước lại mệt mỏi? – (4) Tôi hỏi lại.

- (5) Thưa thầy, mùa hè, nước dạo chơi cùng những làn sóng. (6) Mùa thu, nó mệt và đứng lại với màu xanh nhạt.

(Theo Xu-khôm-lin-xki, Bầu trời mùa thu)

a. Dấu hai chấm trong câu (1) được dùng để làm gì?

b. Trong câu (6), đại từ “nó” được dùng để thay thế cho từ nào?

c. Ghi lại 5 quan hệ từ có trong đoạn trích

d. Xếp các câu (2), (3), (5) và (6) vào bảng phân loại sau:

Câu kể

Câu hỏi

Câu số ……………………………….

Câu số ……………………………….

Câu 3: (1,0 điểm)

Điền “chung” hoặc “trung” vào chỗ trống để tạo từ:

………… cư

…………. tâm

…………. gian

………….. kết

………….. thành

………….. bình

………….. thủy

…………. khảo

Câu 4 (1,5 điểm)

Đọc câu văn sau, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi đầy quyến luyến, bịn rịn.

a. Chủ ngữ của câu văn trên là gì?

A. Một dải mây

B. Một dải mây mỏng

C. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng

D. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận

b. Chỉ ra phép so sánh được sử dụng trong câu văn trên và nêu tác dụng của nó.

Câu 5 (0,5 điểm)

Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành đoạn văn:

Dù khi bạn cười hay khi bạn …………, khi bạn vui hay ………….., khi bạn thành công hay …………….………….., tôi vẫn luôn ở bên và nắm chặt tay bạn. Hãy nhớ rằng dù hạnh phúc hay …………………………., chúng ta cũng sẽ cùng tiến về phía trước.

Câu 6 (3,0 điểm)

Sách là người bạn thân thiết của chúng ta. Sách mang đến sự hiểu biết và nuôi dưỡng những ước mơ, cảm xúc tốt đẹp cho mỗi người.

Trong số những cuốn sách đã đọc, em thích nhất cuốn nào? Hãy viết một bức thư (khoảng 12 câu) cho một người bạn để giới thiệu về cuốn sách đó và nói rõ lí do vì sao em thích.

(Thí sinh không kí tên dưới bức thư)

-- Hết --

Đáp án:

Câu 1 (2,0 điểm)

Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

(1) Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chịn quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

(Mai Văn Tạo, Sầu riêng)

(2) Gió tây lướt thướt qua rừng, quyển hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chín San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.

(Theo Ma Văn Kháng, Mùa thảo quả)

(3) Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.

(Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam)

a. Loài hoa, quả nào khiến cho gió, cây cỏ, đất trời và con người đều thấm đẫm hương thơm?

A. Sầu riêng

B. Bưởi

C. Thảo quả

D. Tràm

Phương pháp:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2, đặc biệt là các câu văn: Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.

Lời giải chi tiết:

=> Loài hoa, quả khiến cho gió, cây cỏ, đất trời và con người đều thấm đẫm hương thơm là thảo quả

Chọn C.

b. Vì sao tác giả lại cho rằng hương vị của sầu riêng quyến rũ đến kì lạ?

A. Vì hương sầu riêng thơm ngào ngạt, xông vào cánh mũi

B. Vì vị sầu riêng vừa ngọt vừa béo

C. Vì mùi thơm của sầu riêng bay rất xa và đọng lại rất lâu

D. Vì hương vị của sầu riêng là sự tổng hòa của nhiều hương vị đặc sắc khác nhau

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn đầu tiên để thấy điểm khác biệt của hương vị sầu riêng và các loài quả khác.

Lời giải chi tiết:

Tác giả cho rằng hương vị sầu riêng quyến rũ đến kì lạ vì nó là sự tổng hòa của nhiều hương vị đặc sắc khác nhau.

Chọn D.

c. Khi miêu tả mùi hương, ba đoạn trích trên có điểm chung là gì?

A. Đều tả hương thơm của các loài hoa đang nở rộ

B. Đều tả hương thơm đậm, lan tỏa trong không gian

C. Đều tả hương thơm của các loại quả có vị ngọt

D. Đều tả hương thơm chỉ có trong rừng phương Nam

Phương pháp giải:

Đọc kĩ lại nội dung 3 đoạn văn trên để rút ra điểm chung.

- Đoạn 1: tả mùi hương quyến rũ kì lạ của sầu riêng

- Đoạn 2: tả mùi hương thấm đẫm của thảo quả

- Đoạn 3: tả mùi hương ngào ngạt của hoa tràm

Lời giải chi tiết:

Điểm chung của 3 đoạn văn là đều tả hương thơm đậm, lan tỏa trong không gian.

Chọn B

d. Có thể thay từ “phảng phất” trong câu thứ hai của đoạn (3) bằng từ nào?

Phương pháp giải:

Tìm một số từ đồng nghĩa, gần nghĩa với từ “phảng phất”: thoang thoảng, lờ mờ

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ có thể thay thế cho “phảng phất” trong đoạn (3) là từ thoang thoảng

Câu 2 (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

(1) Sau vài phút, một em nói:

- (2) Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.

- (3) Vì sao mặt nước lại mệt mỏi? – (4) Tôi hỏi lại.

- (5) Thưa thầy, mùa hè, nước dạo chơi cùng những làn sóng. (6) Mùa thu, nó mệt và đứng lại với màu xanh nhạt.

(Theo Xu-khôm-lin-xki, Bầu trời mùa thu)

a. Dấu hai chấm trong câu (1) được dùng để báo hiệu/đánh dấu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

b. Trong câu (6), đại từ “nó” được dùng để thay thế cho từ nước.

c. 5 quan hệ từ có trong đoạn trích: như, trong, cùng, và, với

d. Xếp các câu (2), (3), (5) và (6) vào bảng phân loại sau:

Câu kể

Câu hỏi

Câu số (2), (5), (6)

Câu số (3)

Câu 3: (1,0 điểm)

Điền “chung” hoặc “trung” vào chỗ trống để tạo từ:

Chung

Trung tâm

Trung gian

Chung kết

Trung thành

Trung bình

Chung thủy

Chung khảo

Câu 4 (1,5 điểm)

Đọc câu văn sau, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi đầy quyến luyến, bịn rịn.

a. Chủ ngữ của câu văn trên là gì?

A. Một dải mây

B. Một dải mây mỏng

C. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng

D. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận

Phương pháp giải:

Phân tích cấu tạo câu:

Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận // ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi đầy quyến luyến, bịn rịn.

CN VN

Lời giải chi tiết:

Chủ ngữ của câu này là “Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận”

Chọn D.

b. Chỉ ra phép so sánh được sử dụng trong câu văn trên và nêu tác dụng của nó.

Phương pháp giải:

- Tìm phép so sánh (tìm các từ so sánh)

- Nêu tác dụng của phép so sánh trong ngữ cảnh tìm được.

Lời giải chi tiết:

- Phép so sánh trong đoạn văn: Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận.

- Tác dụng của phép so sánh:

+ Thể hiện sự quan sát tinh tế của người viết

+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, giàu hình ảnh

+ Giúp người đọc hìn hdung rõ nét màu sắc, độ mỏng và sự mềm mại của dải mây

Câu 5 (0,5 điểm)

Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành đoạn văn:

Dù khi bạn cười hay khi bạn khóc, khi bạn vui hay buồn, khi bạn thành công hay thất bại tôi vẫn luôn ở bên và nắm chặt tay bạn. Hãy nhớ rằng dù hạnh phúc hay khổ đau/đau khổ/bất hạnh, chúng ta cũng sẽ cùng tiến về phía trước.

Câu 6 (3,0 điểm)

Sách là người bạn thân thiết của chúng ta. Sách mang đến sự hiểu biết và nuôi dưỡng những ước mơ, cảm xúc tốt đẹp cho mỗi người.

Trong số những cuốn sách đã đọc, em thích nhất cuốn nào? Hãy viết một bức thư (khoảng 12 câu) cho một người bạn để giới thiệu về cuốn sách đó và nói rõ lí do vì sao em thích.

(Thí sinh không kí tên dưới bức thư)

Bức thư cần đảm bảo được các ý sau

* Về hình thức:

- Đảm bảo hình thức của một bức thư (có ngày, tháng, năm; lời chào mở đầu và chào kết)

- Dung lượng: khoảng 12 câu

- Không mắc lỗi chính tả, lỗi câu, từ

* Về nội dung:

- Giới thiệu bao quát về cuốn sách (tên sách, tác giả, đề tài/chủ đề của sách…)

- Trình bày những lí do yêu thích cuốn sách và sắp xếp theo trình tự hợp lí; nêu rõ những nét đặc sắc về nội dung và hình thức của cuốn sách (có một số câu giải thích hoặc dẫn chứng đi kèm)

Nêu tình cảm, cảm xúc về cuốn sách hoặc đưa ra lời khuyên cho bạn: nên tìm đọc cuốn sách.

3. Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2023

MÃ ĐỀ 123

Questions 1-13. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following sentences.

Question 1. Oxford is one of ____ oldest universities in Europe.

A. a

B. the

C. an

D. x

Question 2. Jane ________ up early on her trip to Hue last week.

A. is waking

B. wakes

C. woke

D. will wake

Question 3. Louise wrote the things she needed to buy for the meal on a _____ of paper.

A. piece

B. slice

C. part

D. loaf

Question 4." _______chocolate do you eat every day?"-"Two bars."

A. How many

B. How often

C. How big

D. How much

Question 5. She took an aspirin______ she wanted her headache to go away.

A. and

B. but

C.so

D. because

Question 6. Tom is very good at English. He always helps ______ do English exercises.

A. we

B. our

C. us

D. our

Question 7.The old sofa is __________the new one.

A. comfortable than

B. more comfortable than

C. more comfortable

D. comfortable

Question 8. You wear these over your ears. You connect them to a device, so you can listen to music. What are they?

A. glasses

B. headphones

C. masks

D. microphones

Question 9. After my grandmother gets up in the morning, she often _____ her bed.

A. makes

B. does

C. takes

D. has

Question 10. The elevators are out of _______, so you have to walk downstairs.

A. work

B. date

C. order

D. practice

Question 11. This summer holiday, Lan would like_______ to the beach with her family.

A. goes

B. go

C. to go

D. going

Question 12. We had a really exciting treasure _______ game in our last camping trip.

A. hunt

B. search

C. find

D. look

Question 13. Amex should not touch the beehive because the bees will _____ him.

A. bite

B. sting

C. kick

D. hit

Questions 14-15. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following exchanges between two students.

Question 14. Hanh: Can you give me my book?

Lan: _______you are.

A. That's a great idea!

B. No, thanks.

C. Sure. Here

D. Yes, you can.

Question 15. Peter: Whose eraser is this?

Amy: _____________________

A. Yes, this is an eraser.

C. It's in my pencil case.

B.I think it's David's.

D. No, it isn't mine.

Questions 16-17. Read the advertisements and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question.

Question 16.Which statement is TRUE?

Holiday Sports Club

27 London Road

July-August

for young people (10-18 years)

Play a different sport every day football, basketball, volleyball, tennis and baseball)

Price £25 a week

A. The club is for people of all ages.

B. You can play water sports in this club.

C. This club is open only in winter.

D. You will pay about £100 a month.

Question 17. What do students NOT need to bring _____

YOGA CLASS

Every Tuesday at 1.30 p.m.

Meeting room 7

$10 for four 30-minute classes

Bring comfortable clothes.

The class will provide the yoga mats.

A. clothes

B. money

C. yoga mats

D. food

Question 18. Read the message and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer.

Hi Jane,

Thank you for telling us again that Lee is moving to a new school next week. Art class is his favourite class, and I thought we could make a painting for him as a present. I do not have any paint at home, so I am going to the art store tomorrow. After that, we can work on the painting together. Lee's last day at our school is Friday, so we have to finish it before then. Let me know what you think.

David

Why does David write to Jane?

A. To tell her that Lee is moving

B. To thank her for a painting

C. To ask her to help with a painting

D. To ask her to go to the art store with him

Questions 19-21. Read the text and circle the letter A, B, C,or D to indicate the correct answer to each question.

If you enjoy cycling for pleasure, doing it in London can be a shock. There are not many lanes especially for bikes, and making your way through the traffic can be very dangerous. But if you have a great passion, cycling in London can be exciting, and it is an expensive way of keeping fit if you live there. Some cyclists don't mind spending a lot of money on expensive bikes. However, if you just want a basic bike, there are many cheap choices at bicycle markets. In most cases, cheap bikes still look good and are in good conditions. You should buy a cycling helmet if you want to cycle in London. Wearing a cycling helmet is not a must in Britain, but it is a good idea to wear one for protection.

Question 19. What is the text about?

A. bicycle markets

B. cycling helmets

C. cycling in London

D. cheap bicycle

Question 20. Which statement is NOT true according to the text?

A. There are not many lanes for bikes in London.

B. You can find cheap bikes in London.

C. For some cyclists, buying expensive bikes is not a problem.

D. People have to wear a helmet when cycling in Britain.

Question 21. What does the word "it" in line 3 refer to?

A. passion

B. excitement

C. doing exercise

D. cycling

Questions 22-24. Read the following text.

Jenny likes elephants very much. On Saturday and Sunday mornings, she often helps her uncle at the zoo. One Saturday, a small baby elephant called Tobi had a very bad cough. Jenny's uncle tried to give Tobi some medicine, but he couldn't. Jenny's uncle decided to take Tobi to the zoo hospital.

That week, Jenny had a holiday from school, so she helped her uncle with Tobi every day. After six days, the baby elephant was much better, so Jenny's uncle took Tobi home to his mother.

Jenny was sad when she had to say goodbye to Tobi. Jenny's uncle understood the problem. "When Tobi was ill in the hospital, he liked you because you helped him. He doesn't need you now because he's with his mother. But he's happy, isn't he?"

"You're right," said Jenny, "so I'll be happy, too."

Fill each blank in the following sentences with ONE word from the text.

The baby elephant Tobi needed some medicine because of a (22) _____

Tobi returned (23) _______ after about one week in hospital.

Jenny felt (24)_________ when Tobi left, but she became happy again after talking to her uncle.

Question 25. The following sentence has ONE word that is not correct. The correct word has the same pronunciation as the wrong one. Write the correct word in the box.

They saw a big white hair jumping in the forest.

Question 26.

In about 30-50 words, write about something good you want to do and why you want to do it.

Đáp án Đề thi chính thức vào lớp 6 môn tiếng Anh Nguyễn Tất Thành

Questions 1-13. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following sentences.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - D; 6 - C; 7 - B;

8 - B; 9 - A; 10 - C; 11 - C; 12 - A; 13 - B;

Questions 14-15. Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following exchanges between two students.

14 - C; 15 - B;

Questions 16-17. Read the advertisements and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question.

16 - D; 17 - C;

Question 18. Read the message and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer.

18 - C;

Questions 19-21. Read the text and circle the letter A, B, C,or D to indicate the correct answer to each question.

19 - C; 20 - D; 21 - D;

Questions 22-24. Read the following text.

Fill each blank in the following sentences with ONE word from the text.

The baby elephant Tobi needed some medicine because of a (22) __COUGH___

Tobi returned (23) ___HOME____ after about one week in hospital.

Jenny felt (24)___SAD______ when Tobi left, but she became happy again after talking to her uncle.

Question 25. The following sentence has ONE word that is not correct. The correct word has the same pronunciation as the wrong one. Write the correct word in the box.

hair >> hare (thỏ rừng)

Trên đây là Đáp án Đề thi chính thức tuyển sinh lớp 6 Nguyễn Tất Thành môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. VnDoc.com hy vọng rằng các em sẽ giúp đối chiếu đáp án hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm