5 đề thi thử môn Toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam 2023

Tuyn tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ S20 (1)
Câu 1
Tìm s tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng vi hai lần tổng các chữ
sca nó thì bằng 87.
65
Câu 2
Tìm y:
1 1 1 1 1 2
1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 3
y .
22
15
y
Câu 3
Tìm phân s lớn nhất trong các phân số sau:
9 3 5 10 21
13 4 6 11 22
; ; ; ; .
21
22
Câu 4
Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế vi tổng số tiền phải trả là 1414000
đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của
một cái bàn là bao nhiêu?
318 000đ
Câu 5
Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm
2
, AB = AC, BC = 36 cm. Trên AB
ly điểm M sao cho
2
3
MB AB . Trên AC lấy điểm N sao cho
2
3
NC AC ,
trên cnh BC lấy đim I sao cho
2
3
BI BC . Nối M với N và N với I được
hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB.
144cm
2
Câu 6
Một người đi btừ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về
bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB
6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.
15km
Câu 7 Cho bài toán tìm y biết: 12 3 4: (y ) . Hãy chỉ ra li giải đúng
A.
12 3 4 12 3 4 12 3 4 4 4 1: (y ) ; : ( y) ; ( : ) y ; y ; y .
B.
12 3 4 12 3 4 12 3 4 4 4 1: (y ) ; : ( y) ; ( : ) : y ; : y ; y .
B
Câu 8
18 hình lâp phương như nhau, mi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình
này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích
ln nhất là bao nhiêu?
2250cm
3
Câu 9
Tìm chữ số tận cùng ca
11 13 15 17 23 25 27 29 31 33 35 37 45 47 49 51
0
Câu 10
bao nhiêu s có 3 chsố nh hơn 500 mà chia hết cho 4? 100
Câu 11 Tìm x biết 2 4 1996 998000(x ) (x ) ... (x )
1
Câu 12
Thực hiện phép tính
12341234123412342468 1234 10001000100010000:
2
Câu 13
Tìm phân s bằng phân số
11
14
biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số
của nó 1995 đơn v
7315
9310
Câu 14
Một mảnh đất hình chữ nhậtchu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng
2
5
chiều dài.
Tính diện tích miếng đt đó.
105,625m
2
Câu 15
Một đoàn tàu chạy ngang qua mt cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó,
đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dàivận
tc của đoàn tàu.
40m
18km/gi
Tuyn tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 21(3)
Câu 1
Rút gn
122436123636
316293319393
12
31
Câu 2
Một cửa hàng có 5 rcam và quýt, trong mỗi rổ chỉ một loi quả
squả còn ở mi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55, 70. Sau khi bán 1 rổ thì
squả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao
nhiêu qu.
55
Câu 3
Cho a, b, c là 3 s t nhiên bt kì. Hỏi có hay không hai số có cùng s
dư khi chia cho 3.
Câu 4
Tính nhanh
1 6 11 2
10 1 21 5
6 7 2 11
: :
1
Câu 5
Cho hình chnhật ABCD. Trên cnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD
ly điểm Q sao cho AP = CQ. Gi điểm M là điểm chính gia của
cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm
15cm
2
Câu 6
Một bài toán cổ Hylạp có ni dung như sau: Một cư dân làng Krit
tuyên b: “ Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối “. Bạn hãy cho biết
điều này đúng hay sai?
sai
Câu 7.
So sánh
122980 784370 236630 568000 340000 450000A
180000 262970 740000 554680 328330 436001B
A < B
Câu 8
Cho tam giác ABC có góc A là góc vng , AB = 30cm, AC = 45cm.
M là một đim trên cạnh AB sao choAM = 20cm. Từ M kẻ đưng
thẳng song song vi BC cắt AC tại N . Tính diện tích tam giác AMN
300cm
2
Câu 9
Cho một bàn c64 ô. Đường chéo mi ô vuông bằng 2cm. Người
ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hi hay
không ba viên bi trên bàn c mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý
không ln hơn 2cm
u 10
Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là smấy 3
u 11
So sánh
3333333 5555555 6666666 7777777 9999999A
1345789 2340617 8654210 4326049B
A >B
u 12
Giả sử so sánh vi năm học trước (2003 – 2004), shọc sinh dự thi
học sinh gii thành ph năm học này (2004 – 2005) đã tăng 25%. Hỏi
so với năm học này shọc sinh dự thi học sinh giỏi m trước chiếm
bao nhiêu phần trăm.
80%
u 13 Tính nhanh: 3 54 73 0 23 25 3 54 27 0 17 25, , , ,
364
u 14
Tìm x thỏa mãn
6 15
8 x
20
u 15
4 con ếch nằmđáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày
chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con
thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ bị tụt 10m. Ngày
m sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn
con ếch ra được khỏi ming giếng
13 ngày
Tuyn tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 22 (5)
Câu 1
Gia hai số 2 có thể đặt đưc dấu gì không để được một số lớn hơn 2
và nhhơn 3.
Câu 2
Tính nhanh
0 55 30 2 11 5 2 75 8
0 24 470 0 8 23 3 3 3 8
, . . . , .
P
, . , . . . .
11
24
Câu 3
Tổng hai số là 1200và hiu hai số là 200. Hãy tìm số lớn 700
Câu 4
Cho phân s
5
11
. Hãy tìm mt số nào đó để khi cộng cùng số đó vào
tử số và mẫu số của phân số đó thì được mt phân số mới có giá tr là
2
3
7
Câu 5
Tổng của tích 2002 s tự nhiên khác không đầu tiên vi tích 2002 số
tự nhiên lẻ đầu tiên là một s có tận cùng là bao nhiêu.
5
Câu 6
Mt cửa hàng trong một ngàyn được 1250000đ tiền hàng gm 3
loi: Đồ sứ, đ nhôm và đồ điện. Biết rằng
1
3
số tin n đồ sứ bằng
1
2
số tiền bán đồ nhôm và bằng
1
5
số tinn đồ điện. Hỏi cửa hàng
bán được bao nhiêu tin hàng đồ đin.
625000đ
Câu 7
Có một thùng gạo chứa 10kg và một thùng thóc chứa 10kg. Người ta
lấy 1kg từ thùng thóc đổ sang thùng gạo sau đó trộn lại và lấy 1kg t
thùng gạo đổ sang thùng thóc. Hãy so sánh khi lưng thóc ở thùng
gạo và khối lưng gạo ở thùng thóc.
Bằng nhau
Câu 8
Tìm x để tổng
1 2 3 4 5 6 ... x
là một số có hai chữ
s giống nhau và chia hết cho 2
66
Câu 9
Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau 81
Câu 10
Tính nhanh:
1 13 25 37 85 97
1000 1000 1000 1000 1000 1000
A ...
441
1000
Câu 11
Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang( t 1
đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2?
106
Câu 12
Cho tam giác ABC. Trên AB, BC lần lượt ly các điểm D và E sao
cho AB = 3AD, BC = 4BE. Nối A với E, C vi D, AE cắt CD tại M.
Tính tỉ số AE/AM.
5/2
Câu 13
Mt cửa hàng mua cam vi giá 10000đ/3 quả và bán lại vi g
20000đ/ 5 quả. Hỏi để được lợi 100000đ thì cửa hàng cn phải bán
bao nhiêu quả cam?
150
Câu 14
Tìm x tha mãn
1 1 2
13 195x
15
Câu 15
Trong 100 số tự nhiên đầu tiên có tất cả bao nhiêu s cùng chia hết
cho 11 và 13
1

Để giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập tốt hơn cho kỳ thi vào lớp 6, VnDoc.com xin giới thiệu bộ tài liệu 5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức môn Toán.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường chuyên Hà Nội - Amsterdam gồm 5 đề thi có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, chương trình học lớp 6.

Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam Đề 1

Câu Đề bài Đáp án
1 Giữa hai số 2 có thể đặt được dấu gì không để được một số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3  
2 Tính nhanh P=\frac{0,55\times 30 \times 2+11\times 5+2,75\times 8}{0,24\times 470+0,8\times 23 \times 3+3\times 3 \times 8} \frac{11}{24}
3 Tổng hai số là 1200và hiệu hai số là 200. Hãy tìm số lớn 700
4 Cho phân số \frac{5}{11}. Hãy tìm một số nào đó để khi cộng cùng số đó vào
tử số và mẫu số của phân số đó thì được một phân số mới có giá trị là \frac{2}{3}
7
5 Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không đầu tiên với tích 2002 số
tự nhiên lẻ đầu tiên là một số có tận cùng là bao nhiêu. 
5
6 Một cửa hàng trong một ngày bán được 1250000đ tiền hàng gồm 3
loại: Đồ sứ, đồ nhôm và đồ điện. Biết rằng \frac{1}{3} số tiền bán đồ sứ bằng
\frac{1}{2}số tiền bán đồ nhôm và bằng \frac{1}{5}số tiền bán đồ điện. Hỏi cửa hàng
bán được bao nhiêu tiền hàng đồ điện
625000đ
7 Có một thùng gạo chứa 10kg và một thùng thóc chứa 10kg. Người ta
lấy 1kg từ thùng thóc đổ sang thùng gạo sau đó trộn lại và lấy 1kg từ
thùng gạo đổ sang thùng thóc. Hãy so sánh khối lượng thóc ở thùng
gạo và khối lượng gạo ở thùng thóc.
Bằng nhau
8 Tìm x để tổng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  ... + x là một số có hai chữ
số giống nhau và chia hết cho 2 
66
9 Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau 81
10

Tính nhanh

A=\frac{1}{1000}+\frac{13}{1000}+\frac{25}{1000}+\frac{37}{1000}+\ldots+\frac{85}{1000}+\frac{97}{1000}

\frac{441}{1000}
11

Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang (từ 1
đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2? 

106
12

Cho tam giác ABC. Trên AB, BC lần lượt lấy các điểm D và E sao
cho AB = 3AD, BC = 4BE. Nối A với E, C với D, AE cắt CD tại M.
Tính tỉ số AE/AM. 

\frac{5}{2}
13

Một cửa hàng mua cam với giá 10000đ/3 quả và bán lại với giá
20000đ/ 5 quả. Hỏi để được lợi 100000đ thì cửa hàng cần phải bán
bao nhiêu quả cam? 

150
14

Tìm x thỏa mãn \frac{1}{x}=\frac{1}{13}+\frac{2}{195}

15
15

Trong 100 số tự nhiên đầu tiên có tất cả bao nhiêu số cùng chia hết
cho 11 và 13

1

Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam Đề 2

Câu Đề bài Đáp án
Câu 1 Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các chữ số của nó thì bằng 87. 65
Câu 2 Tìm y: \left(\frac{1}{1 \times 3}+\frac{1}{3 \times 5}+\frac{1}{5 \times 7}+\frac{1}{7 \times 9}+\frac{1}{9 \times 11}\right) \times y=\frac{2}{3} \frac{22}{15}
Câu 3 Tìm phân số lớn nhất trong các phân số sau: \frac{9}{13} ; \frac{3}{4} ; \frac{5}{6} ; \frac{10}{11} ; \frac{21}{22} \frac{21}{22}
Câu 4 Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của một cái bàn là bao nhiêu? 318 000đ
Câu 5 Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm2, AB = AC, BC = 36 cm. Trên AB lấy điểm M sao cho MB = \frac23AB . Trên AC lấy điểm N sao cho  NC = \frac23AC, và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI = \frac23BC. Nối M với N và N với I được hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB. 144cm2
Câu 6 Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB 6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút. 15km
Câu 7

Cho bài toán tìm y biết 12 : (y x 3)=4   Hãy chỉ ra lời giải đúng
A.

12:(y \times 3)=4 ; 12:(3 \times y)=4 ;(12: 3) \times y=4 ; 4 \times y=4 ; y=1.
B.

12:(y \times 3)=4 ; 12:(3 \times y)=4 ;(12: 3): y=4 ; 4: y=4 ; y=1.

 

B
Câu 8 Có 18 hình lâp phương như nhau, mỗi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích lớn nhất là bao nhiêu? 2250cm3
Câu 9

Tìm chữ số tận cùng của

11 x 13 x 15 x 17 + 23 x 25 x 27 x 29 + 31 x 33 x 35 x 37 + 45 x 47 x 49 x 51

0
Câu 10 Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 mà chia hết cho 4? 100
Câu 11 Tìm x biết (x + 2)+ (x + 4 ) ... (x + 19996) = 998000 1
Câu 12 Thực hiện phép tính
12341234123412342468 :1234 - 1000100010001000 
2
Câu 13 Tìm phân số bằng phân số \frac{11}{14} biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó 1995 đơn vị \frac{7315}{9310}
Câu 14 Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng \frac25
chiều dài. Tính diện tích miếng đất đó
105,625m2
Câu 15 Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260m hết 1 phút. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu. 40m
18km/giờ

Đề thi vào lớp 6 trường Amsterdam Đề 3

Câu Đề bài Đáp án
Câu 1 Rút gọn: \frac{122436123636}{316293319393} \frac{13}{21}
Câu 2 Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả số quả còn ở mỗi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55, 70. Sau khi bán 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao nhiêu quả. 55
Câu 3 Cho a, b, c là 3 số tự nhiên bất kì. Hỏi có hay không hai số có cùng số dư khi chia cho 3.
Câu 4 Tính nhanh  1
Câu 5 Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD
lấy điểm Q sao cho AP = CQ. Gọi điểm M là điểm chính giữa của
cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm
15cm2
Câu 6 Một bài toán cổ Hylạp có nội dung như sau: Một cư dân làng Krit
tuyên bố: “ Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối “. Bạn hãy cho biết
điều này đúng hay sai?
sai
Câu 7 So sánh
A = 122980 + 784370 + 236630 + 568000 + 340000 + 450000 và
B = 180000 + 262970+ 740000 + 554680 + 328330 + 436001
A < B
Câu 8 Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông , AB = 30cm, AC = 45cm.
M là một điểm trên cạnh AB sao choAM = 20cm. Từ M kẻ đường
thẳng song song với BC cắt AC tại N . Tính diện tích tam giác AMN
300cm2
Câu 9 Cho một bàn cờ có 64 ô. Đường chéo mỗi ô vuông bằng 2cm. Người ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hỏi có hay không ba viên bi trên bàn cờ mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý không lớn hơn 2cm
Câu 10 Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là số mấy 3
Câu 11

So sánh

A = 3333333 + 5555555 + 6666666 + 7777777 + 9999999
và B = 1345789 + 2340617 + 8654210 + 4326049

A > B
Câu 12 Giả sử so sánh với năm học trước (2003 – 2004), số học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm học này (2004 – 2005) đã tăng 25%. Hỏi so với năm học này số học sinh dự thi học sinh giỏi năm trước chiếm bao nhiêu phần trăm. 80%
Câu 13 Tính nhanh: 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25  364
Câu 14 Tìm x thỏa mãn \frac{6}{8}=\frac{15}{x} 20
Câu 15 Có 4 con ếch nằm ở đáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày
chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ tư bị tụt 10m. Ngày hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn con ếch ra được khỏi miệng giếng
13 ngày

Toàn bộ các đề ôn tập đầy đủ đáp án, các em học sinh tham khảo chi tiết tại file tải về. Dưới đây là các đề ôn thi vào lớp 6 cho các em học sinh cùng ôn luyện.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán mới nhất

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Và để chuẩn bị cho chương trình học lớp 6, các thầy cô và các em tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6 . Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
692 114.871
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Van Phan
  Van Phan

  đáp án của câu 2 đề 1 sai rồi

  Thích Phản hồi 20/05/21
 • Nguyễn Khánh Chi
  Nguyễn Khánh Chi đáp án của câu 1 đề 20 sai rồi
  Thích Phản hồi 13/07/20
  • Nguyễn Minh Ngọc
   Nguyễn Minh Ngọc Đáp án không sai bạn nhé
   Thích Phản hồi 14/07/20
  • Son Hien
   Son Hien

   @Nguyễn Minh Ngọc chào bạn 2 năm trước ,mà bạn làm sai rồi nhé,chắc bạn mất nik ròi


   Thích Phản hồi 02/04/22
  • Son Hien
   Son Hien

   @Son Hien hi bạn hôm qua

   Thích Phản hồi 04/04/22

Thi lớp 6 trường Chuyên

Xem thêm