Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội năm 2022 - 2023

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Cầu Giấy Hà Nội năm 2022 - 2023 là đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán cho các bậc phụ huynh tham khảo giúp con ôn thi chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thai tuyển sinh đánh giá năng lực vào lớp 6 sắp tới. Mời các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

1. Đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2022

Phần I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,75 điểm) 

Câu 1. Tính: 3,5 \times \frac{1}{4}-1,5 \times \frac{1}{4}

A. 0

B. \frac{1}{2}

C. \frac{5}{4}

D. \frac{1}{8}

Câu 2. 0,2 m3 gấp 25 dm3 số lần là

A. 0,008

B. 0,8

C. 8

D. 80

Câu 3. Một ô tô đi với vận tốc 60 km/h , tính quãng đường ô tô đi được trong 12 phút.

A. 0,2 km.

B. 5 km.

C. 720 km.

D. 12 km.

Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 12 cm chiều rộng là 8cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật và có diện tích toàn phần là 486cm2. Tìm chiều cao của hình hộp chữ nhật.

A. 7cm

B. 8cm

C. 9cm

D. 81cm

Phần II: Điền đáp số (mỗi câu 1 điểm)

Câu 5. Tìm x biết:  15, 25 - 5 × x = 0, 75

Câu 6. Tổng số học sinh khối 5 của một trường tiểu học là một số có ba chữ số và chữ số hàng trăm là 2. Biết khi xếp học sinh thành 10 hàng thì dư 5 học sinh và xếp thành 9 hàng thì không dư. Hỏi số học sinh khối 5 là bao nhiêu?

Câu 7. Tuổi anh bằng \frac{5}{4}tuổi em. Biết hai lần tuổi anh cộng với tuổi em là 28 tuổi. Tính số tuổi của anh.

Câu 8. Cho hình thang ABCD có hai đáy AB, CD . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác OAD là 11cm2, diện tích tam giác OAB là 5cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

Đề thi vào lớp 6 trường Cầu Giấy

Phần III. Tự luận (2 câu 3 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Một cuộc thi vẽ có 120 học sinh đạt giải. Số học sinh đạt giải nhất bằng 10% tổng số học sinh đạt giải, số học sinh đạt giải nhì bằng \frac{1}{5}tổng số học sinh đạt ba giải còn lại, số học sinh đạt giải ba bằng \frac{3}{5} số học sinh đạt giải khuyến khích.

a) Tính số học sinh đạt giải nhất.

b) Tính số học sinh đạt giải khuyến khích.

Bài 2. Trong kì thi chọn HSG có hai môn thi là Toán và Tiếng Anh. Biết \frac{1}{10}số học sinh giỏi Tiếng Anh bằng \frac{6}{83} số học sinh giỏi Toán. Số học sinh giỏi Toán hơn số học sinh giỏi Tiếng Anh là một số có hai chữ số, chia cho 5 và 9 đều dư 2. Tính số học sinh giỏi Toán, số học sinh giỏi Tiếng Anh.

Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,75 điểm) 

Câu1234
Đáp ánBCDA

Phần II: Điền đáp số (mỗi câu 1 điểm)

Câu 5. Tìm x biết: 15, 25 - 5 × x = 0, 75

15, 25 - 5 × x = 0, 75

5 × x  = 15, 25 - 0, 75

5 × x = 14,5

x = 14,5: 5

x = 2,9

Câu 7. Tuổi anh bằng \frac{5}{4}tuổi em. Biết hai lần tuổi anh cộng với tuổi em là 28 tuổi. Tính số tuổi của anh.

Coi tuổi của anh là 5 phần thì tuổi của em là 4 phần.

Khi đó, 2 lần tuổi của anh là 10 phần.

28 tuổi ứng với: 10 + 4 = 14 (phần).

1 phần ứng với: 28 : 14 = 2 (tuổi).

Tuổi của anh là: 2 x 5 = 10 (tuổi).

2. Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường chuyên THCS Cầu Giấy gồm 2 phần: Trắc nghiệm, và Tự luận có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, chương trình học lớp 6

Đánh giá bài viết
60 28.485
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Anh Dũng Mai
    Anh Dũng Mai

    có đáp án ko ạ

    Thích Phản hồi 16:51 27/06
    Thi lớp 6 trường Chuyên Xem thêm