Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hưng Yên

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD - ĐT YÊN MỸ
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH O LỚP 6
Môn: Toán Năm học:
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ I
PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)
1/ Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 có kết quả là :
A. 45
B. 50
C. 55
D. 60
2/ Số
1
5
4
gấp bao nhiêu lần số 0,875
A. 4
B. 6
C. 14
D. 21
3/
Chọn số thích hợp vào chỗ trống, biết : 18,987 = 18 + 0,9 + + 0,007
A. 8
B. 0,8
C. 0,08
D. 0,008
4/ nµo díi ®©y thuéc y tÝnh : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ……
A. 30
B. 40
C. 45
D. 47
5/ Hình thang ABCD có đáy CD gấp đôi đáy AB và diện tích tam giác ABD là 30
2
cm
. Diện tích của hình
thang ABCD là:
A. 80
2
cm
B. 90
2
cm
C. 100
2
cm
D. 120
2
cm
6/ Nếu bán kính một hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích hình tròn tăng thêm 56,54
2
cm
. Diện
tích của hình tròn đó là:
A. 128,5
2
cm
B. 67,848
2
cm
C. 113,08
2
cm
D. 1130,8
2
cm
PHẦN TỰ LUẬN (8,5 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm).Tính nhanh
a)
4 7 27 4 7
3 x x x 3
9 25 12 7 25
b)
5 x 7 x 9 x 11 x 13 x 15
30 x 26 x 22 x 18 x 14 x 10
Bài 2. (1,5 điểm)
1/ Tìm x, biêt:
6,27 1,38 : x : 2 3,26
2/ Trên bàn là 3 cuốn sách giáo khoa : Văn, Toán Tiếng Anh được bọc 3 màu khác nhau :
Xanh, đỏ , vàng. Cho biết cuốn bọc bìa màu đỏ đặt giữa 2 cuốn Văn và Tiếng Anh, cuốn Tiếng
Anh và cuốn màu xanh mua cùng 1 ngày. Bạn hãy xác định mỗi cuốn sách đã bọc bìa màu gì?
Bài 3. ( 1,5 điểm)
1/ Tìm một số tự nhiên A 2 chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục
và hàng đơn vị của số A ta được số B lớn gấp 10 lần số A, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số B
thì ta được số C lớn gấp 3 lần số B.
2/ Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và
chia hết cho 9.
Bài 4. (1,0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một của hàng rau quả có 2 rổ đựng cam và bưởi. Sau khi bán hết
5
2
số cam và
9
4
số bưởi,
người bán hàng thấy rằng cả hai loại còn lại 165 quả, trong đó: số bưởi bằng
9
2
số cam. Hỏi lúc
đầu cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại ?
Bài 5: (3 điểm)
1/ Một miếng đất hình chữ nhật chu vi bằng 152m, biết rằng nếu giảm chiều dài miếng đất
5m thì diện tích miếng đất giảm 170m
2
. Tính diện tích miếng đất.
2/ Cho tam giác ABC, D điểm chính giữa của cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm M sao
cho
1
AM x AC
3
.
a) So sánh diện tích hai tam giác ADM và ABC
b) Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho AN = NB. Tính diện tích tam giác DMN, nếu biết diện
tích tam giác ABC là 640
2
cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
6
8
Đáp án
A
B
C
D
B
A
Tự Luận
Bài
Đáp án
Điểm
Bài 1.
a)
4 7 27 4 7 4 7 9 25 7 7 7 18
3 x x x 3 3 x x x 3 1 4 3
9 25 12 7 25 9 25 4 7 25 25 25 25
0,75
b)
5 x 7 x 9 x 11x 13 x 15 5 x 7 x 9 x 11x 1 3 x 15 1
30 x 26 x 22 x 18 x 14 x 10 2 x 15 x 2 x 13 x 2 x 11 x 2 x 9 x 2 x 7 x 2 x 5 64
0,75
Bài 2.
1)
6,27 1,38 : x : 2 3,26
4,89: x : 2 3,26
x : 2 4,89: 3,26
x : 2 1,5
x 1,5 x 2
x = 3
0,75
2) Cuốn sách Toán bọc bìa đỏ. Cuốn sách Văn bọc bìa xanh. Cuốn sách Tiếng
Anh bọc bìa vàng
0,75
Bài 3.
1) Gọi số A
ab
. Vì nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn
vị của số A ta được số B lớn gấp 10 lần số A nên
a0b 10 x ab
Do đó b = 0. Ta được
B a00
Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số B thì ta được số C lớn gấp 3 lần số B.
Nên
1a00 3 x a00
1000 + a00 = 3 x a00 2 x a00 = 1000 a 00 = 500 a = 5
Vậy A = 50
0,75
2)
Vì a chia cho 2 dư 1 nên a là số lẻ.
Vì a chia cho 5 dư 1 nên a có tận cùng là 1 hoặc 6. Do đó a phải có tận cùng là 1.
- Nếu a là số có hai chữ số thì do a chia hết cho 9 nên a = 81, loại vì 81 : 7 = 11 dư 4
(trái với điều kiện của đề bài).
- Nếu a là số có ba chữ số thì để a nhỏ nhất thì chữ số hàng trăm phải là 1. Khi đó để a
chia hết cho 9 thì theo dấu hiệu chia hết cho 9 ta có chữ số hàng chục phải là 7 (để 1 +
7 + 1 = 9 9).
Vì 171 : 7 = 24 dư 3 nên a = 171.
Vậy số phải tìm nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện của đề bài là 171.
0,75

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hưng Yên là đề tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường THCS Đoàn Thị Điểm có đáp án chi tiết nhằm giúp các em học sinh được luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Mời các em tải miễn phí đề thi vào lớp 6 này về ôn luyện.

Đề thi vào lớp 6 gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm. Trong đó có 6 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
113 14.774
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm