Đề thi minh họa vào lớp 6 môn Toán trường M.V.Lômônôxốp năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2019 2020
MÔN TOÁN
Thời gian: 45 phút
Phn 1: Chnvà khoanhvàođápánđúngtrongcác câusau
Câu 1. (1 điểm) Diện tích
4m
2
15
dm
2
bằng:
A.
4150
dm
2
B.
400015dm
2
C.
40150
dm
2
D.
415
dm
2
Câu 2. (1 điểm) Bác An đi công tác từ 7 giờ ngày thứ tuần này đến 17 giờ
ngày thứ sáu tuần sau. Hỏi bác An đi công tác bao nhiêu giờ?
A. 202 giờ B. 226 giờ C. 227 giờ D. 250 giờ
Câu 3. (1 điểm) Tìm số tự nhiên a, biết: 74 +
21
: a = 77 .
A.
a =
7
C.
a=
3
D.
a =
2
Câu 4. (1 điểm) Sp xếp các s
13
;
7
;
2,
8 theo th t tăng dn đưc kết qu là:
2
9
A.
13
;
7
;
2,8
B.
2,8;
13
;
7
C.
7
;
13
;
2,8
D.
7
;
2,8
;
13
2 9 2 9 9 2 9
2
Câu 5. (1 điểm) Tổng của số ba ch s lớn nhất chia hết cho 10 số hai
chữ số nhỏ nhất chia hết cho 5 :
A. 995 B. 1000 C. 1005 D. 1015
Câu 6.
(1 điểm) Sân trường THCS THPT M.V.Lômônôxốp
một hình vuông cạnh bằng 80m. Để chuẩn bị cho
chương trình đón học sinh khối 6, nhà trường đã trang
trí một phần sân được đậm (như
hình vẽ). Tính diện tích phần sân được đậm?
A. 1076
m
2
C. 1376
m
2
D. 3888
m
2
Câu 7. (1 điểm) Một cửa hàng trong tuần lễ khai trương đã hạ giá 25% giá
định bán đối với mọi thứ hàng hóa nhưng cửa hàng đó vẫn lãi được 2% so
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
với giá mua mỗi loại hàng hóa. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi
được bao nhiêu %?
A. 23% B. 27% C. 30% D. 36%
Câu 8. (1 điểm) Vận tốc của ca nô khi nước lặng 12km/h, vận tốc dòng nước
3km/h. Quãng đường sông từ A đến B dài 15km. Hỏi ca đi xuôi dòng từ
A đến B rồi ngược dòng về A hết bao nhiêu thời gian?
A. 2giờ10phút B. 2giờ20phút C. 2giờ30phút D. 2giờ40phút
Câu 9. (1 điểm) Một khối lập phương được bởi 3 u sao cho mỗi mt đều
một màu hai mặt đối diện cùng màu với nhau. Khối lập phương đó
thể được ghép từ mẫu nào duới đây?
A
B
C
D
Câu 10. (1 điểm) Tính thể tích khối gỗ dạng như hình vẽ dưới đây:
12cm
6cm
6cm
6cm
6cm
6cm
A. 864cm
3
B. 936cm
3
C. 1296cm
3
D. 1944cm
3
Phần 2: Điền kết quả vào phần trống phía dưới mỗi câu hỏi
Câu 11. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật đáy hình vuông cạnh bằng
5
cm
thể tích bằng
Đáp án:
200cm
3
. Tính diện tích xung quanh của hình hộp?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
P
Câu 12. (1 điểm) Trong hình vẽ bên,
A
hình tam giác ABC được gọi hình
tam giác thứ nhất. Nối các trung điểm
các cạnh của hình tam giác thứ nhất,
ta được hình tam giác thứ hai. Nối
các trung điểm các cạnh của hình tam
giác thứ hai, ta được hình tam giác
B
C
thứ ba. C tiếp tục cho đến hình tam
giác thứ 10. Khi đó trên hình vẽ sẽ
tất cả bao nhiêu hình tam giác?
Đáp án:
Câu 13. (1 điểm) Một đoàn tàu qua một cây cầu dài 1050m. Biết rằng thời gian
bắt đầu tàu đến đầu cầu đuôi tàu qua đầu cầu 10 giây, thời gian đuôi
tàu ra khỏi cây cầu tính từ lúc đầu tàu bắt đầu đến cầu 85 giây. Tính chiều
dài đoàn tàu?
Đáp án:
Câu 14. (1 điểm) Một bạn học sinh đi hiệu sách mua 5 cái bút 8 quyển vở
với tổng số tiền phải trả 92000 đồng. Biết giá của một cái bút đắt hơn một
quyển vở 1500 đồng. Hỏi giá tiền của một cái bút bao nhiêu?
Trả lời:
Câu 15. (1 điểm) Cho tam giác ABC diện
A
tích bằng
270cm
2
. Gọi M, N, P các điểm
trên cạnh AB, BC, CA sao cho
M
MA MB, AP = 1/3
AC
,CN 2BN
. Tính diện
B
tích hình thang MNPA (hình vẽ bên).
N
C
Đáp á n:

Đề thi minh họa vào lớp 6 môn Toán

Đề thi minh họa vào lớp 6 môn Toán trường M.V.Lômônôxốp năm 2019 - 2020 là đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán cho các bậc phụ huynh tham khảo giúp con ôn thi chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đánh giá năng lực vào lớp 6 sắp tới. Mời các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường chuyên THCS và THPT M.V.Lômônôxốp gồm 18 câu hỏi cho các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, chương trình học lớp 6.

Tham khảo đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đánh giá bài viết
8 1.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm