Đề thi minh họa vào lớp 6 trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp, Hà Nội năm học 2018 - 2019 (Tổ hợp Khoa học và Toán học)

ĐỀ MINH HA TUYN SINH VÀO LP 6
NĂM HỌC 2018 2019
T HP KHOA HC VÀ TOÁN HC
Thi gian: 60 phút
H và tên học sinh: …………… Lớp: ……….
PHN 1. KHOA HC
I. Hc sinh la chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D
Câu 1. (3 điểm) Da vào quan nào ca th để phân bit trai
gái?
A. Cơ quan sinh dục.
B. Cơ quan tuần hoàn.
C. Cơ quan hô hấp.
D. Cơ quan tiêu hóa.
Câu 2. (3 điểm) Hoạt độngo sau đây của con người không gây tai nạn do điện?
A. Dùng tay ướt cầm phích điện cm vào đin
B. Mc thêm mt cu chì vào mạch điện
C. Phơi quần áo trên dây điện
D. Bắt chim trên đường dây cao thế
Câu 3. (3 điểm) Bnh viêm gan A khác bnh st xut huyết là:
A. bnh do vi rút gây ra.
B. bnh truyn nhim.
C. bnh lây qua đường tiêu hóa.
D. bệnh chưa có thuốc đặc tr.
II. Học sinh điền kết qu vào ô trng ca mi câu hi
Câu 4. (5 đim) Dùng các cm trong khung để đin vào ch . trong câu
sau đây cho phù hp
Tt c các chất đốt khi cháy đều sinh ra ………………………. cùng nhiu
loi khí chất độc khác làm ………………………………. Vì vy, trong các nhà
máy cn những …………………………….. đ dn chúng lên cao, hoc bin
pháp để làm sch, kh độc ………………………………..
Câu 5 (5 đim) Da vào hình thc th phn, hãy viết theo tên gi các thc vt
ới đây vào 2 cột cho phù hp.
Trang 1/6
ng khói, ô nhiễm môi trường, khí các bô níc, các chât thi
ht thi
(1)
(2)
(3)
(4)
Hoa th phn nh gió
Hoa th phn nh côn trùng
Cây ……………………………………
…………………………………………...
Cây ……………………………………….
…………………………………………….
Câu 6. (8 điểm) Em hãy nêu ít nht 4 việc nên làm để phòng tránh b xâm hi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Trang 2/6
PHN 2. TOÁN HC
I. Hc sinh la chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D
Câu 1. (3 điểm) Thc hin phép tính
3 14 1
7 9 3

đưc kết qu là:
A.
2
3
B.
1
3
C. 1
D.
4
3
Câu 2. (3 điểm) Sp xếp các s sau theo th t tăng dn:
7 1 3
0,2; ; 3 ;
5 2 4
đưc kết
qu là:
A.
7 1 3
0,2; ; 3 ;
5 2 4
B.
7 1 3
; 3 ; ; 0,2
5 2 4
C.
;
3 7 1
0,2; ; 3
4 5 2
D.
;
3 7 1
0,2; ; 3
4 5 2
Câu 3. (3 điểm) Độ dài 3,4m bng:
A. 34cm
B. 34mm
C. 304dm
D. 34dm
Câu 4. (3 đim) Mt hình ch nht chu vi bng 24cm, chiu rng bng
1
3
chiu dài. Din tích ca hình ch nht là:
A. 15cm
2
B. 18m
2
C. 27cm
2
D. 35cm
2
Câu 5. (3 đim) Mt chiếc thùng hình hp ch nht có chiều cao 50cm, đáy
hình vuông cnh bng 30 cm. Nếu đổ đầy nước, chiếc thùng đó đựng
đưc bao nhiêu lít?
A. 60 lít
B. 45 lít
C. 30 lít
D. 15 lít
Câu 6. (3 đim) Chn hình v phù hp cho vào ô trng trong hình v i
đây:
Trang 3/6

Đề thi minh họa vào lớp 6

Đề thi minh họa vào lớp 6 trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp, Hà Nội năm học 2018 - 2019 (Tổ hợp Khoa học và Toán học) là đề kiểm tra đánh giá môn Toán và Khoa học dành cho các bậc phụ huynh tham khảo giúp con ôn thi chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới.

Mời các bạn tham khảo thêm Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi vào lớp 6 được kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.775
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm