Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội năm 2010

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học tới. Vndoc.com xin giới thiệu đến các em: Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội năm 2010.

Đề thi môn Toán:

TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ, HÀ NỘI

ĐỀ THI VÀO LỚP 6
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 45 phút;


Bài 1:
Tính:

Bài 2: Tìm x:

Bài 3:

Tận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0?

1 × 2 × 3 × 4 × 5 ×…..× 15 × 16.

Bài 4:

Chữ số tận cùng trong kết quả của phép tính sau là chữ số nào?

9 × 19 × 29 × 39 × 49 ×…..× 1999 × 2009.

Bài 5:

Một cái sân hình vuông được lát bằng những viên gạch hình vuông cùng loại. Bạn Nam đi vòng quanh sân, đếm vòng ngoài cùng được 448 viên. Hỏi muốn lát kín sân cần bao nhiêu viên gạch.

Bài 6:

Một cuốn sách có 135 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó?

Bài 7:

Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi.

Bài 8:

Học kỳ 1, trường THCS Giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỷ lệ học sinh giỏi của học kỳ 2 là 63%. Hỏi trường THCS Giảng Võ có bao nhiêu học sinh.(số học sinh của trường không thay đổi)

PHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:

Bài 1: (3 điểm)

Hai thành phố A và B cách nhau 240 km. Lúc 6 giờ một xe tải đi từ A về B với vận tốc 40 km/h, một xe con đi từ B về A với vận tốc 60 km/h.

a) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b) Hai xe đến A và B rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ?

c) Điểm gặp lần 2 cách A bao nhiêu km?

Bài 2: (5 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích 480 cm2. M là điểm chính giữa của cạnh BC. N là điểm chính giữa của đoạn AM. Nối BN và kéo dài cắt AC tại I.

a) Tính diện tích tam giác BNM.

b) So sánh AI và IC.

Đánh giá bài viết
55 9.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm