Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm 2022 - 2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 Trường THCS Nguyễn Tri Phương là tài liệu tham khảo được VnDoc sưu tầm dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập. Đề thi vào lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các em củng cố kiến thức môn Toán, ôn thi vào lớp 6 hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo.

1. Đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2022

Câu 1 (2,5 điểm)

a) Tìm y, biết: (y x 2 + 2,7) : 30 = 0,32

b) Tính giá trị của biểu thức A:

A=\frac{2011 \times 2022+2023 \times 11+2011}{2021 \times 2022-2022 \times 2020}

Câu 2 (1,5 điểm)

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 18 kg gạo, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 7,5 kg gạo nhưng ít hơn ngày thứ ba là 4,5 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu ki - lô - gam gạo ?

Câu 3 (2,0 điểm)

Một người đi từ A đến B rồi quay ngay về A, thời gian cả đi và về hết 4 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc lúc đi là 12 km/giờ, lúc về là 15 km/giờ.

Câu 4 (1,0 điểm)

Học sinh khối 5 của một trường tiểu học sinh hoạt ngoài trời. Nếu chia thành các tổ, mỗi tổ 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ thì còn thừa 20 học sinh nam. Nếu chia thành các tổ, mỗi tổ 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ thì còn thừa 20 học sinh nữ. Hỏi khối 5 trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?

Câu 5 (3,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 6 cm. Nối B với D, trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP =PD.

a) Tính diện tích tam giác ABD. b) Tính diện tích tứ giác AECP.

c) M là điểm chính giữa cạnh PC, N là điểm chính giữa cạnh DC; DM và PN cắt nhau tại I. Tính tỉ số diện tích tam giác IPM và diện tích tam giác IDN.

2. Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 1

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày 18 tháng 6 năm 2012

MÔN KIỂM TRA: TOÁN – Phần Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và thể hiện vào phiếu trả làm bài trắc nghiệm.

Câu 1: Nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ tăng lên:

A. 64 lần

B. 32 lần

C. 16 lần

D. 4 lần

Câu 2: Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 4,82 km

B. 2,5 km

C. 4,14 km

D. 4,5 km

Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 5 và 9?

A. 1323

B. 1620

C. 1125

D. 1020

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:

A. 50%

B. 20%

C. 60%

D. 25%

Câu 5: Giá vé ban đầu dự định bán là 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12 000 đồng. Như vậy người ta đã giảm giá vé so với dự định là bao nhiêu phần trăm?

A. 35%

B. 25%

C. 20%

D. 30%

Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng nhau là:

A. 98637

B. 99999

C. 98588

D. 96624

Câu 7: Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?

A. hàng trăm

B. hàng phần mười

C. hàng phần trăm

D. hàng chục

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh bằng 4 cm.Diện tích phần tô màu ở hình bên là:

A. 12,44 cm2

B. 4,44 cm2

C. 5,44 cm2

D. 3,44 cm2

Câu 9: Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 250 cm2. Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm một đoạn thẳng CD sao cho BD = BC. Diện tích tam giác ACD là:

A. 125 cm2

B. 375 cm2

C. 500 cm2

D. 250 cm2

Câu 10: Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ nhà đến trường đó mất 40 phút. Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?

A. 25 phút

B. 15 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

Câu 11: Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu giảm giá 25%. Bình mua 5 vé có sử dụng phiếu giảm giá 30%. Vậy mua như thế thì Bình phải trả nhiều hơn An bao nhiêu tiền?

A. 20 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 10 000 đồng

D. 15 000 đồng

Câu 12: Có ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất làm xong công việc sau 4 giờ, người thứ hai làm xong sau 6 giờ, còn người thứ ba làm xong sau 12 giờ. Vậy cả ba người làm chung thì bao lâu sẽ xong công việc?

A. 1 giờ 30 phút

B. 2 giờ

C. 1 giờ

D. 3 giờ

Câu 13: Tổng ba số là 2012. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 2. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì cũng được thương là 3 dư 2. Số thứ nhất là:

A. 154

B. 1388

C. 1394

D. 464

Câu 14: Cho dãy số sau: 1; 7; 13; 19; 25; ….. Số nào trong các số sau thuộc dãy số trên?

A. 1075

B. 351

C. 686

D. 570

Câu 15: Trong các số tự nhiên từ 1000 đến 9999 có bao nhiêu số không chia hết cho 3?

A. 9 000 số

B. 6 000 số

C. 3 000 số

D. 4 500 số

Câu 16: Người ta thả một khối sắt (đặc) hình lập phương vào một chậu đựng đầy nước thì khối sắt chìm hoàn toàn trong nước và lượng nước tràn ra ngoài là 27 lít. Vậy cạnh khối sắt đó là:

A. 27 dm

B. 6 dm

C. 9 dm

D. 3 dm

Câu 17: Một hình hộp chữ nhật co chiều cao 7 dm. Nếu tăng chiều cao thêm 3 dm thì thể tích hộp tăng thêm 96dm3. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 224 dm3

B. 672 dm3

C. 960 dm3

D. 288 dm3

Câu 18: Hàng ngày bạn Nam đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến trường lúc 7 giờ kém 10 phút. Sáng nay do có việc bận nên 7 giờ kém 25 phút bạn mới xuất phát. Nam tính rằng để đến trường đúng giờ, mỗi phút bạn phải đi nhanh hơn hàng ngày 50m. Độ dài quãng đường từ nhà Nam đến trường là:

A. 2,5 km

B. 4 km

C. 3,5 km

D. 3km

Câu 19: Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2010, biết giữa chúng còn có 4 số chẵn?

A. Số bé: 1002; Số lớn: 1008

B. Số bé: 1004; Số lớn: 1006

C. Số bé: 998; Số lớn: 1012

D. Số bé: 1000; Số lớn: 1010

Câu 20: Tìm biết:

A. x = 225/42

B. x = 11/42

C. x = 45/42 D. 42/11

3. Đề thi vào lớp 6 môn Toán - Đề 2

MÔN KIỂM TRA: TOÁN – Phần tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Bài 1: (1,0 điểm)

Tính:

Bài 2: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 20cm, BC = 15cm và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O.

Tính:

a. Diện tích hình thang AMCD.

b. Tỉ số của diện tích tam giác BDC và diên tích hình thang AMCD.

c. Diện tích tam giác DOC.

Bài 3: (2 điểm)

Hai kho A và B đều chứa hạt cà phê, biết khối lượng cà phê ở kho A bằng 3/5 khối lượng cà phê ở kho B. Nếu chuyển 7 tấn cà phê từ kho A sang kho B thì kho A có khối lượng cà phê bằng 4/9 khối lượng cà phê ở kho B. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn cà phê?

........................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu Thi vào lớp 6 trên VnDoc.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
630
Sắp xếp theo

    Toán lớp 6

    Xem thêm