Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tuyển tập đề thi vào lớp 6 THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội môn Toán

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Download Tuyển tập đề thi vào lớp 6 THCS môn Toán, các bạn học sinh có thể thử thách bản thân mình cùng các con số, những bài toán hóc búa nhưng cũng không kém phần thú vị.

* Đề thi vào lớp 6 năm học 2006 - 2007

Bài 1:

Cho A = (100 x 44 + 50 x 64) x (37414,8 : 1000 + 2242,52 : 100); Cho B = (16 x 14,96 x 25) x (27 x 38 + 19 x 146)

Hãy tính A:B

Bài 2:

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng bằng 12.

b) Bạn An nói: “Số 2007 viết được thành tích của ba số tự nhiên liên tiếp”. Theo em, bạn An nói đúng hay sai? Tại sao?

Bài 3:

Tìm hai số, biết hiệu của chúng là 1554 còn tổng của chúng có dạng chia hết cho 2, cho 5 và cho 9.

Bài 4:

Số học sinh của lớp 6A nếu đem chia thành tổ 9 người thì thừa 1 học sinh, nếu chia thành tổ 10 người thì lại thiếu 3 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2MC, điểm N trên cạnh CA sao cho CN = 3NA. Gọi D là giao điểm của AM và BN. Tính diện tích tam giác ABC nếu biết diện tích tam giác AND bằng 10cm2

Đề thi vào lớp 6 năm học 2007-2008

Bài 1:

Tìm ba số biết trung bình cộng của chúng là 17,5, số thứ nhất hơn số thứ hai 2,25 đơn vị, số thứ hai bằng 1/3 số thứ ba.

Bài 2:

Tìm số tự nhiên gồm ba chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 45 và khi viết nó theo thứ tự ngược lại, được 1 số mới cũng gồm ba chữ số và chia hết cho 45.

Bài 3:

Khi sinh con, cha 30 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, biết rằng 4 năm sau nữa, tuổi của cha gấp ba lần tuổi của con.

Bài 4:

Lớp 6A có 45 học sinh. Trong bài môn thi toán cuối năm, cả lớp đều được điểm 9 hoặc điểm 10. Biết tổng số điểm của cả lớp là 423 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn được điểm 9, có bao nhiêu bạn được điểm 10?

Bài 5:

Người ta xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 600cm2. Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lập phương đó. Hỏi:

a) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ đã dùng để xếp thành hình lập phương lớn?

b) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ chỉ được sơn đúng một mặt?

Chia sẻ, đánh giá bài viết
207
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ngọc Hoàng
  Ngọc Hoàng

  cho em xin lời giải ạ


  Thích Phản hồi 17/05/23

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Lớp 6

  Xem thêm