Bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán các trường chất lượng cao

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề tuyển sinh lớp 6 các trường THPT chất lượng cao
TRƯỜNG MARIE CURIE 2009
MÔN TOÁN (90 phút)
Câu 1 (3 điểm): Không tính cụ thể kết quả, hãy so sánh A B:
a) A =
98
99
B =
98x99+1
98x99
b) A =
23
27
B =
21
29
c) A =
21
31
B =
217
317
d) A = 2001 x 2009 B = 2005 x 2005
Câu 2 (2 điểm):
a) Tính a biết 20% x a + 0,4 x a = 12
b) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
A =
1
500
+
3
500
+
5
500
+ +
95
500
+
97
500
+
99
500
Câu 3 (2 điểm): Ba tấm vải chiều dài tổng cộng 105 m. Sau khi cắt bớt
2
5
tấm
thứ nhất,
4
7
tấm thứ hai
2
3
tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm độ dài bằng nhau.
Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu.
Câu 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC diện tích 64cm
2
. Trên cạnh AB lấy điểm M
sao cho AM =
1
4
AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN =
1
4
AC. Nối B với N.
a) Tính diện tích tam giác BNC.
b) Tính tỉ số diện tích tam giác AMN tam giác ABC.
c) Qua A vẽ một đường thẳng cắt MN K cắt BC E. Tính tỉ số
KE
AK
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5 (không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung):
Không cần trình bày lời giải, thể hiện trên hình vẽ cách chia một tam giác thành 4
tam giác diện tích bằng nhau.
(em hãy cố gắng tìm ít nhất 4 cách chia).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI
TRƯỜNG NỘI AMSTERDAM
Ngày thi : 18/6/2009
ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN : TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ tên thí sinh : …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………….
Học sinh trường tiểu học: …………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1:
Điểm mỗi bài 1 điểm
Bài 1. nh :
Bài 2. m s
abc
biết
abc 5 dab
Bài 3. ba vòi ớc chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 vòi 2 cùng chảy thì đầy
bể sau 1 giờ 12 phút ; nếu vòi 2 vòi 3 ng chảy thì đầy bể sau 2 giờ ; nếu vòi 3
vòi 1 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 30 phút. Hỏi vòi ba chảy riêng thì đầy bể sau bao
lâu ?
Bài 4. Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n một số ba chữ số giống
nhau. Tìm số n.
Bài 5. Nếu lấy 3/5 số bông hoa của An chia đều cho nh, Châu Duyên thì số
bông hoa của 4 bạn bằng nhau. Nếu bớt của An 6 bông hoa thì số bông hoa còn lại
của An bằng tổng số bông hoa của ba bạn kia. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bông
hoa?
Bài 6. Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của hai
anh em. Sau 5 năm, tuổi mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi của hai anh em. Tính tuổi của em
hiện nay
Bài 7. Cho hình vuông ABCD biết AM = MB =
BN = NC = CE = ED = DF = FA = 1. Tính diện
tích phần gạch chéo. (Xem hình vẽ)
Bài 8. Một ô đi từ A đến C gồm đoạn đường bằng AB đoạn đường dốc BC, sau
đó từ C lại quay về A mất tất cả 7 giờ. Biết vận tốc trên đoạn đường bằng 40 km/h,
xuống dốc 60km/h, lên dốc 20 km/h quãng đường AB bằng quãng đường BC.
Tính độ i quãng đường AC.
Bài 9. Tính thể tích hình hộp chữ nhật chiều dài 5dm, biết rằng nếu chiều dài
giảm đi 2dm thì thể tích hình hộp đó giảm đi 12dm
3
.
Bài 10. Học 1 số học sinh nam lớp 5A chiếm 47,5% số học sinh c lớp. Học 2,
lớp thêm bốn học sinh nam hai học sinh nữ nên số học sinh nam chiếm 50% số

Bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán các trường chất lượng cao, trường chuyên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng giải Toán thi vào lớp 6. Tài liệu cung cấp các dạng bài tập toán đa dạng, phong phú sẽ giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào THCS.

Đề thi vào lớp 6 tổng hợp chi tiết cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán:

Đánh giá bài viết
40 9.548
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm