Bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán và Tiếng Việt các trường Chuyên

- Trang | 1
-
- Trang | 2-
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................... 2
MÔN TOÁN ............................................................................................................... 5
TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM .............................................................. 5
Năm 2013 .................................................................................................................... 5
Năm 2012 .................................................................................................................... 7
Năm 2011 .................................................................................................................... 9
Năm 2010 .................................................................................................................. 11
Năm 2009 .................................................................................................................. 13
Năm 2008 .................................................................................................................. 15
Năm 2007 .................................................................................................................. 17
Năm 2006 .................................................................................................................. 19
Năm 2005 .................................................................................................................. 21
TRƯỜNG THCS MARIE CURIE HÀ NỘI ............................................................... 23
Năm 2012 (60 PHÚT) ............................................................................................... 23
Năm 2013 (60 PHÚT) ............................................................................................... 24
TRƯỜNG THCS GIẢNG ................................................................................... 25
Năm 2010 .................................................................................................................. 25
Năm 2011 .................................................................................................................. 27
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH ..................................................................... 29
Năm 2012 (60 phút) ................................................................................................... 29
Năm 2011 .................................................................................................................. 30
Năm 2010 .................................................................................................................. 32
Năm 2009 .................................................................................................................. 34
Năm 2008 .................................................................................................................. 35
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ............................................................... 37
MÔN: TOÁN (90 phút) ............................................................................................. 37
NĂM HỌC 2013 – 2014 ............................................................................................ 37
NĂM HỌC 2012 – 2013 ............................................................................................ 37
NĂM HỌC 2011 – 2012 ............................................................................................ 38
NĂM HỌC 2010 – 2011 ............................................................................................ 39
CÁC ĐỀ LUYỆN TẬP NĂM 2014 ........................................................................... 40
Đề số 01 .................................................................................................................... 40
Đề số 2 ...................................................................................................................... 43
Đề số 03 .................................................................................................................... 45
Đề số 04 .................................................................................................................... 47
MÔN TIẾNG VIỆT ................................................................................................. 49
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM .............................................. 49
Năm 2013 .................................................................................................................. 49
Năm 2012 .................................................................................................................. 52
Năm 2011 .................................................................................................................. 55
Năm 2010 .................................................................................................................. 58
Năm 2009 .................................................................................................................. 61
Năm 2008 .................................................................................................................. 64
Năm 2007 .................................................................................................................. 67
Năm 2006 .................................................................................................................. 70
Tuyển chọn Đề thi và Hướng dẫn giải Đề thi vào lớp 6 trường Chất lượng cao
-
Trang |
-
Năm 2005 .................................................................................................................. 73
THCS LƯƠNG THẾ VINH ...................................................................................... 76
NĂM HỌC 2012-2013 .............................................................................................. 76
NĂM HỌC 2011-2012 .............................................................................................. 77
NĂM HỌC 2010-2011 .............................................................................................. 78
NĂM HỌC 2009-2010 .............................................................................................. 79
NĂM HỌC 2008-2009 .............................................................................................. 80
ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH LỚP 6 MARIE CURIE HÀ NỘI .............................. 82
NĂM 2013 ................................................................................................................ 82
NĂM 2012 ................................................................................................................ 82
NĂM 2012 ................................................................................................................ 83
NĂM 2010 ................................................................................................................ 84
NĂM 2009 ................................................................................................................ 84
ĐỀ TỰ LUYỆN (TRƯỜNG THCS ARCHEMEDES HÀ NỘI) ................................ 86
ĐỀ 01 ........................................................................................................................ 86
ĐỀ 02 ........................................................................................................................ 87
ĐỀ 03 ........................................................................................................................ 88
[THAM KHẢO ] ĐÁP SỐ, HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN ............................ 91
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM .............................................. 91
Năm 2013 .................................................................................................................. 91
Năm 2012 .................................................................................................................. 91
Năm 2011 .................................................................................................................. 91
Năm 2010 .................................................................................................................. 92
Năm 2009 .................................................................................................................. 92
Năm 2008 .................................................................................................................. 93
Năm 2007 .................................................................................................................. 93
Năm 2006 .................................................................................................................. 93
Năm 2005 .................................................................................................................. 94
TRƯỜNG THCSMARIE CURIE .............................................................................. 94
Năm 2012 .................................................................................................................. 94
Năm 2013 .................................................................................................................. 95
TRƯỜNG THCS GIẢNG ................................................................................... 97
Năm 2010 .................................................................................................................. 97
Năm 2011 .................................................................................................................. 98
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH ................................................................... 100
Năm 2012 ................................................................................................................ 100
Năm 2011 ................................................................................................................ 102
Năm 2010 ................................................................................................................ 103
Năm 2009 ................................................................................................................ 105
Năm 2008 ................................................................................................................ 106
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ............................................................. 108
MÔN: TOÁN( 90 phút) ........................................................................................... 108
NĂM HỌC 2013 – 2014 .......................................................................................... 108
NĂM HỌC 2012 – 2013 .......................................................................................... 108
NĂM HỌC 2011 – 2012 .......................................................................................... 108
NĂM HỌC 2010 – 2011 .......................................................................................... 108
ĐỀ LUYỆN TẬP NĂM 2014 .................................................................................. 109

Bộ đề tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi tuyển sinh lớp 6 các trường điểm môn Toán, Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng giải Toán thi vào lớp 6. Tài liệu cung cấp các dạng bài tập toán đa dạng, phong phú sẽ giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào THCS.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM

Phần 1: Điểm mỗi bài là 1 điểm, học sinh chỉ viết đáp số vào ô trống bên phải

Bài 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 viết được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau

Bài 2. Tìm x, biết: Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Bài 3. Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó.

Bài 4. Trong một cuộc thi có 60 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1/6 điểm, mỗi câu trả lời sai trừ 1/2 điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu?

Bài 5. Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9km/h, 12km/h, 18km/h. Lúc về vận tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lần lượt là 9km/h, 12km/h, 18km/h. Cả đi cả về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD.

Bài 6. Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 4 giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 giờ nữa thì được 7/12 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?

Bài 7. Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ có cạnh 1cm để xếp thành một khối lập phương lớn. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hình lập phương lớn là 104. Tính thể tích của khối lập phương lớn được tạo thành.

Bài 8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?

Bài 9. Cho ba hình vuông MNPG, ABCD và HEFG. Tính tỉ số diện tích của hình tròn nằm trong hình vuông ABCD và hình tròn nằm trong hình vuông HEFG.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Bài 10. Tính tổng: Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Phần 2: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm)

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF, biết AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7cm.

Bài 2. Tìm số có bốn chữ số Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán

Tham khảo chi tiết bộ đề trường Chuyên sau đây:

Đánh giá bài viết
15 6.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt Xem thêm