Chuyên đề cộng trừ số nguyên Toán lớp 6

Bài 1: Tính giá tr ca biu thc sau:
1) 2763 + 152 2)(-7) + (-14)
3)(-35) + (-9) 4)(-5) + (-248)
5)(-23) + 105 6)78 + (-123)
7)23 + (-13) 8)(-23) + 13
9)26 + (-6) 10) (-75) + 50
11)80 + (-220) 12) (-23) + (-13)
13)(-26) + (-6) 14 (-75) + (-50)
15)-18 + (-12) 16)17 + -33
17)( 20) + -88 18) -3 + 5
19)-37 + 15 20)-37 + (-15)
21)(--32) + 5 22)(--22)+ (-16)
23)(-23) + 13 + ( - 17) + 57 24)14 + 6 + (-9) + (-14)
25) (-123) +-13+ (-7) 26) 0+45+(--455)+-796
Bài 2: B du ngoc ri tính:
2) (38 42 + 14) (25 27 15)
3) (21 32) (12 + 32)
4) (12 + 21 23) (23 21 + 10)
5) (57 - 725) - (605 53)
6) (55 + 45 + 15) (15 - 55 + 45)
7) (35 + 75) + (345 35 -75)
8) (2002 79 + 15) (-79 + 15)
9) (515 80 + 91) (2003 + 80 - 91)
1) (15 + 37) + (52 37 17)
LUYỆN TẬP VỀ CỘNG TRỪ SỐ NGUYÊN
TOÁN LỚP 6
10) 25 (17) + 24 12
11) 235 (34 + 135) 100
12) ( 13 + 49) ( 13 135 + 49)
13) ( 18 + 29) + ( 158 18 29)
Bài 3 )Tính các tng sau mt cách hp lí:
10)* 34 + 35 + 36 + 37 14 15 16 17 11)* 4573 + 46 4573 + 35 16 5
12)*32 + 34 + 36 + 38 10 12 14 16 18
Bài 4: Tìm x Z:
Bài 5: Tìm tng ca tt c các s nguyên tha mãn:
1/ -4 < x < 3 2/ -5 < x < 5 3/ -10 < x < 6 4/ -6 < x < 5 5/ -5 < x < 2
Bài 6*. Tính tng:
1/ 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
2/ 1 2 + 3 4 + . . . + 99 100
5) 1 + 2 3 4 + . . . . + 97 + 98 99 - 100
Bài 8**
a) Chng minh: A = 2
1
+ 2
2
+ 2
3
+ 2
4
+ … + 2
2010
chia hết cho 3; và 7.
b) Chng minh: B = 3
1
+ 3
2
+ 3
3
+ 3
4
+ … + 2
2010
chia hết cho 4 và 13.
c) Chng minh: C = 5
1
+ 5
2
+ 5
3
+ 5
4
+ … + 5
2010
chia hết cho 6 và 31.
d) Chng minh: D = 7
1
+ 7
2
+ 7
3
+ 7
4
+ … + 7
2010
chia hết cho 8 và 57.
1) (-37) + 14 + 26 + 37 2) (-24) + 6 + 10 + 24 3) 15 + 23 + (-25) + (-23)
4) 60 + 33 + (-50) + (-33) 5) (-16) + (-209) + (-14) + 209 6) (-12) + (-13) + 36 + (-11)
7) -16 + 24 + 16 34 8) 25 + 37 48 25 37 9) 2575 + 37 2576 29
6/ -6 < x < 0 7/ -1 ≤ x ≤ 4 8/ -6 < x 4 9/ -4 < x < 4 10/ x< 4 11/x 4
3/ 2 4 + 6 8 + . . . + 48 50

. Tính x + y
xy
Bài 7 : Cho
3; 10
4/ 1 + 3 5 + 7 - . . . . + 97 99
S
4
= 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155
S
3
= 23 + 24 + … + 127 + 128
S
2
= 21 + 23 + 25 + … + 1001
S
1
= 1 + 2 + 3 + …+ 999
Bài 9*. Tính tng:
a) a) -7 < x < -1 b) -3 < x < 3 c) -1 ≤ x ≤ 6 d)-5 ≤ x < 6
ĐÁP ÁN
Bài 1:
1) 2915
2) -21
3) -44
4) -253
5) 82
6) -45
7) 10
8) -10
9) 20
10) -25
11) -140
12) -36
13) -32
14) -125
15) 6
16) 50
17) 68
18) 8
19) 52
20) 22
21) -27
22) -38
23) 30
24) -3
25) -117
26) 386
Bài 2:
Ghi nhớ thuyết: Khi bỏ dấu ngoặc mà đằng trước dấu trừ, bên trong sẽ đổi
dấu.
1) 50
2) 27
3) -9
4) -22
5) -1220
6) 110
7) 345
8) 2002
9) -2519
10) 54
11) -34
12) 135
13) 158
Bài 3:
1) 40
2) 16
3) -10
4) 10
5) -30
6) 0
7) -10
8) -48
9) 7
10) 80
11) 60
12) 70
Bài 4:
1) -20
2) 0
3) 20
4) 0
Bài 5:
1) -3
2) 0
3) -30
4) -5
5) -5
6) -9
7) -15
8) 9
9) -5
10) 0
11) 0
12) 0
Bài 6:
1) -10
2) -50
3) -50
4) -50
5) 100
Bài 7:
,
1010 yy
Ta bảng:
x
-3
-3
3
3
y
-10
10
-10
10
x+y
-13
7
-7
13
Bài 8:
a,
32...22.32.3...2.32.3)21.(2...)21.(2)21.(2
200932009320093
A
7)2...22.(7
7.2...7.27.2)221.(2...)221.(2)221.(2
20184
2018422008242
A
Các câu b, c, d cách làm sẽ ơng tự.
Bài 9:
Ta ghi nhớ công thức tính tổng một dãy số sau:
S = [(Số cuối + Số đầu) x số số hạng] :2
Công thức tính số số hạng:
Số số hạng = (Số cuối - số đầu): khoảng cách + 1
Áp dụng: S1 = 499500, S2 = 250901, S3 = 8003, S4 = 6035

Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên Toán lớp 6

Bài tập luyện về cộng, trừ số nguyên Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Khác với Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Chương 2: Số nguyên là lý thuyết mới đối với các bạn học sinh lớp 6. Bởi vậy với phần Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên này, các bạn học sinh có thể ôn lại kiến thức và học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề đặc biệt chú trọng vào phần cộng và trừ số nguyên với 9 bài tập mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có đáp số đi kèm. Đây là phần bài tập hay sẽ giúp ích cho các bạn học sinh luyện tập và nâng cao thêm kiến thức chương 2: Số nguyên nói riêng và môn Toán lớp 6 nói chung.

Ngoài Chuyên đề về cộng, trừ số nguyên; mời các bạn học sinh tham khảo thêm các bài tập cuối tuần Toán 6, đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề về cộng, trừ số nguyên này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
253 44.915
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán 6 Xem thêm