Tập hợp các số nguyên

Chuyên đề Toán học lớp 6: Tập hợp các số nguyên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Tập hợp các số nguyên

A. Lý thuyết

1. Số nguyên

• Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

• Các số -1, -2, -3,…là các số nguyên âm.

• Tập hợp: {...; -3; -2; -1; 1; 2; 3;...} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Chú ý:

• Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

• Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

Ví dụ: Các số nguyên như: 1; 2; 3; 4; -4; -3; -2;...

2. Số đối

Trên trục số các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là các số đối nhau.

Số đối của số 0 là 0.

Ví dụ:

+ Số 12 và số -12 là hai số đối nhau.

+ Số 100 với số -100 là hai số đối nhau.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

A. N B. N* C. Z D. Z*

Ta có tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Chọn đáp án C.

Câu 2: Số đối của -3 là:

A. 3 B. -3 C. 2 D. 4

Ta có số đối của -3 là 3

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z B. N* ⊂ Z

C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...} D. Z = {...; -2; -1; 1; 2; ...}

Ta có:

+ Tập hợp các số nguyên Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...} nên C đúng, D sai.

+ Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; ...} và các số tự nhiên khác 0 N* = {1; 2; 3; ...} nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z do đó A, B đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. -6 ∈ N B. 9 ∉ Z C. -9 ∈ N D. -10 ∈ Z

Ta có -10 ∈ Z vì -10 là số nguyên âm nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3 B. -3 C. -4 D. 4

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

Trắc nghiệm: Tập hợp các số nguyên

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1:

a. Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

b. Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là?

Đáp án

a.

Trắc nghiệm: Tập hợp các số nguyên

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.

b. Số đối của -3 là 3; số đối của 2 là -2; số đối của 0 là 0; số đối của 5 là -5; số đối của 7 là -7.

Nên tập hợp B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Tập hợp các số nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
4 894
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 6 Xem thêm