Trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Tập hợp các số nguyên bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 2 Số học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

I. Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên lớp 6

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

A. N

B. N*

C. Z

D. Z*

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Chọn đáp án C.

Câu 2: Số đối của -3 là:

A. 3

B. -3

C. 2

D. 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có số đối của -3 là 3

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ Z

C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}

D. Z = {...; -2; -1; 1; 2; ...}

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có:

+ Tập hợp các số nguyên Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...} nên C đúng, D sai.

+ Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; ...} và các số tự nhiên khác 0 N* = {1; 2; 3; ...} nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z do đó A, B đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. -6 ∈ N

B. 9 ∉ Z

C. -9 ∈ N

D. -10 ∈ Z

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có -10 ∈ Z vì -10 là số nguyên âm nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3

B. -3

C. -4

D. 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

Tập hợp các số nguyên

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận Tập hợp các số nguyên Toán lớp 6

Câu 1:

a. Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

b. Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là?

Đáp án và hướng dẫn giải

a.

Tập hợp các số nguyên

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.

b. Số đối của -3 là 3; số đối của 2 là -2; số đối của 0 là 0; số đối của 5 là -5; số đối của 7 là -7.

Nên tập hợp B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}

Trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên bao gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 6 về số nguyên ôn tập chương 2 Số học Toán 6, chuẩn bị cho các bài thi bài kiểm tra trong năm học.

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 3.153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm