Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý năm 2018 - 2019

Đề thi kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý năm 2018 - 2019 là đề kiểm tra đánh giá tổng hợp môn Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử, Địa Sở GD&ĐT Hà Nội ra đề cho các bậc phụ huynh tham khảo giúp con ôn thi chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 sắp tới.

Mẫu đề thi vào lớp 6, đánh giá năng lực

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Thi kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức nào?

Thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6. Học sinh phải thực hiện 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực.

+ Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn tiếng Anh, gồm 2 phần: Phần viết: Thời gian làm bài là 45 phút; Phần nghe: Thời gian làm bài là 30 phút.

+ Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE; thời gian làm bài là 60 phút.

Tham khảo đề thi trường chuyên sau đây để nắm được cấu trúc và cách làm bài:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề tự luận)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề trắc nghiệm)

Đánh giá bài viết
21 5.577
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm