Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6
TRƯỜNG THCS …………….
Môn Toán - Thời gian làm bài 90 phút
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm)
A- Khoanh tròn vào các chữ cái đặt trước đáp án đúng của mỗi câu dưới đây:
Câu 1: 2 giờ 30 phút chia cho 2 phút 30 giây bằng:
A. 10
;
B. 60; C. 36; D. 15
.
Câu 2: Nếu m = 8,32 thì giá trị của biểu thức 4,16 + m x 5 là.
A. 40,32 ; B. 40,76 ; C. 45,76 ; D. 62,40.
Câu 3:
4
1
3
gấp bao nhiêu lần
8
1
A. 13 lần
;
B. 26 lần ; C. 24 lần; D. 40 lần
.
Câu 4: Năm nay
năm nhuận. Biết ngày 30 tháng 5 năm nay thứ hỏi ngày 30
tháng 5 năm sau ngày thứ mấy trong tuần.
A. Thứ sáu
;
B. Thứ ba ; C. Thứ bảy ; D. Thứ năm
.
Câu 5: Một đám đất hình tam giác vuông hai cạnh góc vuông 120m 90 m. Cạnh còn
lại là 1,5 hm. T chiều cao thuộc cạnh đó của tam giác
A. 60m ; B.100m ; C. 72m; D. 80m.
Câu 6: Lớp 5A có 40 học sinh. Số bạn đạt học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh cả lớp. Còn
lại là học sinh khá. Số học sinh khá của lớp đó là:
A. 10 học sinh
;
B. 15 học sinh ; C. 20 học sinh; D. 30 học sinh
.
Câu 7: Quãng đường từ nhà em đến trường dài
5
7
km. Em đã đi bộ được
14
5
quãng đường.
Đoạn đường em đã đi bộ được là:
A. 1000m ; B. 800m; C. 600m; D. 500m.
Câu 8: Số 4 ch số
5*14
chia hết cho 17 thì * bằng:
A. 3 ; B. 4 ; C. 5; D. 7.
B - Điền kết quả vào ô đáp số
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề bài
Kết quả
80% của 15km bao nhiêu km?
Để làm xong một công việc cần 12 người làm trong 3 ngày. Hỏi cần
bao nhiêu ngày để 9 người làm xong công việc đó ? (biết mức làm cuả
mỗi người như nhau)
bao nhiêu số chia hết cho 4 nhỏ hơn 2012 ?
Một ô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Nếu ô đó đi 125km
thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít ng?
Lúc 7 giờ sáng, một người đi A đến B, giữa đường người đó ngh 20
phút vậy người đó đến B c 9h45 phút. Hỏi thời gian người đó đi từ
A đến B hết bao nhiêu phút (không tính thời gian nghỉ)
Một đồng hồ cứ sau mỗi giờ lại chạy nhanh 15 giây. Bây gi 9 giờ
sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012, đồng hồ đó được chỉnh kim đúng 9
giờ. Hỏi đúng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2012, thì đồng hồ đó chỉ
mấy giờ?
tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số
3
1
tử mẫu số đều số
hai ch số?
Hiện nay tổng số tuổi của 2 ông cháu 91 tuổi. Biết rằng tuổi của
cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi của ông bấy nhiêu m. Tính tuổi
ông, tuổi cháu hiện nay.
Trong một phép chia hai số tự nhiên thương 2 bằng 17. Biết
tổng của số bị chia số chia 362. Tìm số bị chia s chia ?
Tìm số tự nhiên biết, nếu xóa đi chữ số 5 hàng đơn vị, chữ số 3
hàng chục thì số mới m số phải tìm là 2708.
Phần II: Tự luận (12 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính, nh nhanh các biểu thức sau:
A =
2012125,0:
8
1
25,0:
4
1
5,0:
2
1
; B =
9
2
)
10
1
%30(:
9
4
9
5
3
2
2
C =
3
11
9
2
1
7
2
1
5
2
1
3
2
1
201120102012
120122011
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2:
(3 điểm)
Tìm
x
biết:
a) 2
x
-
7
2
1
=
7
5
3
; b) (125% +
4
3
3
)
(
x
2) = 25
b) (
25
1
+
5
3
:
8
5
)
x
- 1 = 2011
Bài 3:
(2 điểm)
Một hình chữ nhật chu vi 168m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi
chiều dài chiều rộng ng phải bớt đi bao nhiêu mét để chiều dài mới gấp 4 lần chiều rộng
mới?
Bài 4: (1,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD (chiều rộng AB) diện tích 2800cm
2
, lấy
điểm M trên AB sao cho: AM = 15cm; MB = 25 cm. nh diện ch hình thang AMCD ?
Bài 5:
(1,5 điểm)
Cho tam giác ABC diện tích 150cm
2
. D điểm chính giữa của AB,
trên AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED?
Bài 6:
(1 điểm)
Trong 3 hộp giống hệt nhau, một hộp đựng 2 bóng xanh, một hộp đựng 2
bóng trắng, một hộp đựng một bóng xanh một bóng trắng được dán nhãn theo màu bóng
XX, TT, XT. Nhưng do n nhầm nên các nhãn đều khác màu bóng trong hộp. Làm thế o
để chỉ cần lấy ra một quả biết được màu bóng trong cả ba hộp?
………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………..…………………………………
Tham khảo đề thi vào lớp 6 môn Toán:
https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-toan

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và tự luận cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm. Trong đó có 18 câu hỏi trắc nghiệm và 6 câu hỏi tự luận cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán:

Đánh giá bài viết
48 6.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm