Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 giúp thầy cô tham khảo để ghi nhận xét, đánh giá về học tập, năng lực và phẩm chất cho học sinh của mình theo Thông tư 27 sau mỗi kỳ học và cuối năm học.

1. Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học là gì?

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học môn Toán được dành cho các thầy cô giáo với mục đích hệ thống hóa lại tình hình học tập của từng em học sinh, chi tiết ở môn Toán, gồm cả những ưu điểm và những yếu kém còn tồn tại, bên cạnh đó là việc đánh giá năng lực phẩm chất, một trong những nội dung quan trọng trong giáo dục tiểu học. Thông qua mẫu nhận xét này, các giáo viên sẽ cùng các em học sinh tiếp tục phát huy những điểm tốt, phát huy những điểm yếu, đặc biệt đối với các phụ huynh, họ có thể biết được con em mình học tập ở trường như thế nào, để về nhà kèm cặp thêm.

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học được quy định rõ ràng, chi tiết tại Thông tư 27 do bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Thực hiện nhận xét học sinh tiểu học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các giáo viên dạy tiểu học gồm có nhiều nội dung và có lộ trình rõ ràng. Mẫu nhận xét học sinh tiểu học là lời nhận xét của giáo viên về học sinh ở từng môn học về kết quả học tập, thái độ học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh. Các thầy cô giáo có thể tham khảo ngay những nhận xét cụ thể về môn Toán tiểu học theo mẫu dưới đây làm gợi ý cho thầy cô khi đánh giá và nhận xét về các học sinh trong lớp để nội dung nhận xét được khách quan, chính xác và phong phú nhất.

2. Lời nhận xét giữa kì 1 môn Toán theo Thông tư 27

 • Em nắm vững kiến thức, có kỹ năng tính toán thành thạo.
 • Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn.
 • Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.
 • Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.
 • Em nắm vững kỹ năng làm toán.
 • Em có năng khiếu về toán học.
 • Em biết chủ động trong học tập.
 • Em luôn tích cực xây dựng bài học.
 • Em nắm chắc thuật ngữ toán học.
 • Em liên hệ thực tế vào bài học tốt.
 • Em thực hành trải nghiệm ở ngoài trời tốt.
 • Em thực hành trải nghiệm trong lớp chính xác.
 • Em liên hệ thực tế vào bài học tốt.
 • Em có kỹ năng tính toán nhanh, biết ước lượng đồ vật và vận dụng tốt vào thực tiễn.
 • Em tiếp thu bài tốt, thực hành thành thạo các bài tập.
 • Em nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng tốt đường thẳng, đường cong vào thực tiễn.
 • Em có kỹ năng tính toán nhanh, nắm vững kiến thức đã học.
 • Em biết đổi các đơn vị đo độ dài đã học và vận dụng vào thực hành tốt.
 • Em biết xác định đề toán, có kỹ năng tính toán nhanh.
 • Em tiếp thu bài tốt, trình bày bài sạch đẹp.
 • Em hiểu nhanh và vận dụng tốt kiến thức đường gấp khúc vào thực tế.
 • Em hiểu nhanh và thực hiện đúng các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 20.
 • Em tiếp thu bài nhanh, biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20.
 • Em chú ý nghe giảng, làm bài tốt.
 • Em biết quan sát tranh và thực hiện tốt yêu cầu đề bài.
 • Em đọc số theo thứ tự tốt, rõ ràng.
 • Em so sánh các số chính xác.
 • Em biết đếm thêm, đếm bớt tạo thành dãy số.
 • Em biết ước lượng chính xác.
 • Em gọi tên các thành phần của phép tính chính xác.
 • Em đặt tính và tính chính xác.
 • Em tính toán có nhiều tiến bộ. Đáng khen.
 • Em thực hiện thao tác tách gộp số tốt.
 • Em đọc tên đoạn thẳng, đường thẳng chính xác.
 • Em biết quan sát tranh và viết phép tính chính xác.
 • Em tìm vị trí các tỉnh trên bản đồ chính xác.
 • Em tính độ dài đường gấp khúc chính xác.
 • Em thực hiện phép trừ có tổng bằng 10 rất tốt.
 • Em làm toán nhanh nhưng chưa cẩn thận, khắc phục nhé.
 • Em tiếp thu bài tốt,cần rèn viết số rõ ràng hơn nhé.
 • Em có kỹ năng tính toán khá, rèn thêm tính cẩn thận nhé.
 • Em nhận dạng toán nhanh, cần cẩn thận khi tính.
 • Em thực hiện tốt các phép tính nhưng viết số chưa đẹp, rèn thêm nhé.
 • Em tiếp thu bài tốt, kỹ năng tính toán nhanh nhưng cộng, trừ thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
 • Em đọc tên điểm, đoạn thẳng chính xác.
 • Em dựa vào tia số so sánh các số chính xác.
 • Em thao tác còn chậm, cố gắng làm nhanh hơn em nhé!
 • Em còn chủ quan khi làm bài.
 • Em cần mạnh dạn hơn khi phát biểu.
 • Em chưa nắm chắc tên gọi các thành phần của phép tính.
 • Em còn nhầm lẫn tên gọi các thành phần của phép tính.
 • Em biết thực hiện phép tính nhưng còn nhầm lẫn giữa cộng, trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 20.
 • Em biết đổi các đơn vị đo độ dài đã học, nhưng ước lượng độ dài đồ vật trong thực tế chưa chính xác, rèn thêm nhé.
 • Em biết vẽ và đo đường gấp khúc theo yêu cầu, nhưng thực hiện tính độ dài còn hay nhầm lẫn, chú ý thêm nhé.
 • Em rèn viết số đúng độ cao.
 • Em ước lượng còn chậm, cố gắng thêm nhé.
 • Em rèn thêm dạng bài tập điền số theo thứ tự nhé.
 • Em hoàn thành bài cô giao nhưng còn chậm.
 • Em cần rèn tính cẩn thận hơn nhé.
 • Em cần tập trung hơn trong giờ học.
 • Kĩ năng tính toán của em còn chậm, còn bôi xóa nhiều khi làm bài.
 • Em cần làm bài đúng yêu cầu.
 • Em cần tập trung nghe giảng hơn nhé.
 • Em tiếp thu chậm, chưa hoàn thành bài. Cố gắng hơn nhé!
 • Em rèn đặt tính chính xác hơn nhé.

3. Lời nhận xét học kì 1 môn Toán theo Thông tư 27

TOÁN

Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)

Biết đếm thêm, đếm bớt.

Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.

Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.

Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10

Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số

Đọc, viết được các số trong phạm vi 10

Thực hiện được các thao tác tách - gộp số

Biết đọc sơ đồ tách - gộp số theo bốn phép tính.

So sánh được các số trong phạm vi 10

Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số

Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10

Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách - gộp

Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần

Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp

Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số

Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”

Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé

Em cần viết số đúng độ cao.

Em cần làm bài đúng với yêu cầu.

Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..

4. Lời nhận xét giữa học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27

Giữa học kỳ II

Mức đạt được

Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện

Nội dung

T

Con tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.

H

Con tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

T

Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

T

Thông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.

H

Có tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.

H

Hoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.

H

Có tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.

H

Con đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.

H

Biết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.

T

Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh

T

Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh

H

Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.

T

Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.

H

Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.

H

Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.

T

Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.

T

Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.

H

Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.

H

Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

H

Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

T

Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.

T

Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.

H

Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.

T

Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

H

Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.

H

Chưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

H

Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.

T

Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

T

Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

H

Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

H

Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.

H

Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.

T

Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

H

Kĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.

H

Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.

T

Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.

H

Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.

C

Chưa hoàn thành nội dung môn học.

H

Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

T

Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.

H

Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

5. Lời nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27

1. Học khá tốt.

2. Tiếp thu bài được.

3. Học khá.

4. Học giỏi.

5. Học tốt.

6. Làm bài tốt.

7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.

8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.

9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

10. Làm bài nhanh, chính xác.

11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.

12. Nắm vững kiến thức.

13. Thực hiện tính thành thạo.

14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.

15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.

16. Nhận diện hình tương đối tốt.

17. Nắm được cách xem giờ đúng.

18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.

19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.

20. Giải toán nhanh, chính xác.

21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.

22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.

23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.

24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.

25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.

26. Tiếp thu bài chưa nhanh.

27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.

28. Tính còn nhầm lẫn.

29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.

30. Chưa nắm vững kiến thức.

31. Cần đặt tính cẩn thận.

32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.

33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.

34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.

35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.

36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.

thêm: Mẫu nhận xét học sinh Tiểu học theo Thông tư 27

Trên đây là Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 đầy đủ và chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn tất cả các lớp cấp tiểu học như sau:

Đánh giá bài viết
3 29.820
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm