Nhận xét môn Đạo đức theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27 giúp thầy cô tham khảo để ghi nhận xét, đánh giá về học tập, năng lực và phẩm chất cho học sinh của mình theo Thông tư 27 sau mỗi kỳ học và cuối năm học.

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Đạo đức

1. Hăng hái phát biểu xây dựng bài.

2. Biết nhìn tranh nêu tình huống.

3. Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của các hành vi đạo đức đúng.

4. Thực hành kiến thức đã học vào các tình huống thường gặp trong cuộc sống.

5. Tự giác thực hiện những hành động phù hợp với khả năng của mình.

6. Biết vận dụng, thể hiện những hành vi đạo đức đúng trong cuộc sống hằng ngày.

7. Nhận biết được hành vi đạo đức đúng hoặc chưa đúng.

8. Hiểu được cách thức thể hiện những hành vi đạo đức đã học.

9. Bước đầu biết đánh giá mức độ thường xuyên hay không khi thực hiện các hành vi đạo đức đúng.

10. Biết nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ để tiếp thu bài tốt hơn.

11. Xử lí tình huống khá tốt.

12. Hoàn thành tốt những chuẩn mực hành vi đạo đức đã học.

13. Có hành vi ứng xử phù hợp hoàn cảnh.

14. Biết phòng, tránh tai nạn thương tích.

15. Có khả năng tự chăm sóc bản thân.

16. Thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

17. Sinh hoạt nền nếp, sắp xếp thời gian học tập, vui chơi khoa học.

18. Hoàn thành môn học.

19. Chưa áp dụng tốt các hành vi đạo đức đã học.

20. Cần mạnh dạn hơn khi đưa ra cách xử lí tình huống.

21. Nhận biết được hành vi chưa đúng nhưng chưa biết cách sửa hành vi chưa đúng thành hành vi đúng.

22. Cần áp dụng những kiến thức đã học để có hành vi, ứng xử, giao tiếp đúng mực trong cuộc sống.

23. Nắm được bài nhưng cần mạnh dạn hơn.

24. Cần áp dụng tốt hơn các hành vi đạo đức trong thực tiễn.

Mẫu nhận xét học kì 1 môn Đạo đức

ĐẠO ĐỨC

Em biết đánh giá tính chất đúng/sai của những thái độ và hành vi đạo đức đã học.

Em biết tự giác thực hiện những việc làm ở trường.

Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở trường.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở nhà.

Em biết quan tâm giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập và sinh hoạt ở trường.

Em biết thể hiện thái độ đồng tình với những hành vi đạo đức tốt.

Em nêu được những biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Em biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.

Em biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành phi đạo đức phù hợp

Em biếp áp dụng các hành vi đạo đức đã học vào thực tiễn.

Em biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.

Mẫu nhận xét giữa học kì 1 môn Đạo đức

 • Em biết quý trọng thời gian, sắp xếp công việc phù hợp.
 • Em nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian.
 • Em biết được vì sao phải biết quý trọng thời gian.
 • Em thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.
 • Em có kĩ năng quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
 • Em biết nêu thêm những việc làm thể hiện sự quý trọng thời gian.
 • Em biết nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết được vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết không đồng tình với việc không biết nhận lỗi và sửa lỗi trong học tập.
 • Em thực hiện được và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện việc biết nhận lỗi, sửa lỗi trong học tập.
 • Em biết nêu thêm được một số việc làm thể hiện việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết chia sẻ với bạn về những việc làm thể hiện việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em biết nêu được lí do vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em biết nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em biết nêu thêm một số việc cần làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em biết nêu thêm một số việc cần làm để bảo quản đồ dùng trong gia đình.
 • Em biết chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để bảo quản đồ dùng gia đình.
 • Em biết nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình.
 • Em nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
 • Em thực hiện được những việc làm cụ thể để thể hiện hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
 • Em biết nêu thêm những việc cần làm thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo.
 • Em biết sắm vai và xử lí tình huống tốt.
 • Em biết chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo.
 • Em biết nhắc nhở bạn thực hiện những việc làm thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo.
 • Em nêu được một số biểu hiện yêu quý bạn bè.
 • Em thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè.
 • Em biết kể về một người bạn mà em yêu quý.
 • Em biết chia sẻ với bạn về những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
 • Em biết tham gia làm cây tình bạn của lớp.
 • Em biết chia sẻ buồn, vui, khó khăn hằng ngày với bạn.
 • Em nêu được một số biểu hiện của chia sẻ yêu thương.
 • Em sẵn sàng tham gia các hoạt động phù hợp để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn.
 • Em đã biết làm những việc để chia sẻ yêu thương với các bạn.
 • Em biết tham gia các hoạt động gây quỹ lớp, trường để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 • Em nắm vững kiến thức, biết quý trọng thời gian.
 • Em biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em hiểu bài tốt, biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em nắm vững kiến thức, biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết bảo quản đồ dùng gia đình.
 • Em biết bảo quản đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình.
 • Em biết quý trọng thời gian, biết nhận và sửa khi có lỗi.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
 • Em nắm vững kiến thức, biết bảo quản đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết nhận lỗi và sửa lỗi.
 • Em biết quý trọng thời gian và bảo quản tốt đồ dùng cá nhân.
 • Em hiểu bài tốt, biết nhận và sửa khi có lỗi.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết bảo quản đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình.
 • Em biết bảo quản tốt đồ dùng cá nhân.
 • Em hiểu bài tốt, biết quý trọng thời gian và bảo quản tốt đồ dùng cá nhân.
 • Em cần chú ý bảo quản tốt đồ dùng học tập nhé.
 • Em cần chú ý bảo quản tốt đồ dùng cá nhân nhé.
 • Em rèn thêm cách sắp xếp thời gian học tập hiệu quả hơn nhé.

Tham khảo thêm: Mẫu nhận xét học sinh Tiểu học theo Thông tư 27

Trên đây là Mẫu nhận xét môn Đạo đức theo Thông tư 27. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết ở lớp 1 cả Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, hướng dẫn thầy cô thật chi tiết về cách viết học bạ để các thầy cô biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn cấp tiểu học như sau:

Đánh giá bài viết
2 25.946
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm