Nhận xét môn Tin học Tiểu học theo Thông tư 22

Nhận xét môn Tin học Tiểu học theo Thông tư 22 sẽ giúp các bạn đọc là giáo viên dạy môn Tin cấp Tiểu học có thể viết nhận xét theo đúng mẫu mà bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra theo Thông tư 22. Chúng ta cùng tham khảo bảng hướng dẫn viết nhận xét dưới đây.

1. Nhận xét môn Tin theo Thông tư 22

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kỹ năng)

- Hoàn thành bài thực hành, có kỹ năng gõ phím

- Bài thực hành tốt, nhận thức kiến thức nhanh

- Có kỹ năng gõ phím, hoàn thành nội dung thực hành

- Vận dụng tốt quy tắc gõ 10 ngón tay

- Nhận thức nhanh, hoàn thành tốt nội dung thực hành

- Hiểu bài nhanh, nắm kiến thức tương đối tốt

- Thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu của thầy cô

- Vận dụng tốt, 10 ngón tay, hoàn thành bài thực hành

- Nắm kiến thức môn học tương đối tốt

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Có tinh thần tự giác học tập

- Nắm được kiến thức cơ bản của môn học, hoàn thành

Nội dung thực hành

- Thực hành đúng theo yêu cầu của thầy cô

- Hiểu bài nhanh, có ý thức xây dựng bài

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Biết tự giác học tập, kết quả học tập tương đối tốt

- Có kỹ năng gõ phím, kỹ năng soạn thảo tương đối tốt

- Em hoàn thành kiến thức cơ bản

- Thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu của thầy cô

- Hoàn thành kiến thức cơ bản, cần gõ phím nhanh hơn

- Quan sát các phím tốt, có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Thực hiện đúng đủ theo yêu cầu của giáo viên

- Em nhận thức được kiến thức cơ bản của môn học

- Hiểu bài nhanh, có ý thức xây dựng bài

- Vận dụng tốt 10 ngón tay khi gõ phím

- Em nhận thức được kiến thức cơ bản của môn học

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Nhận thức nhanh, hoàn thành tốt nội dung thực hành

- Vận dụng tốt, 10 ngón tay, hoàn thành bài thực hành

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Biết tự giác học tập, kết quả học tập tương đối tốt

- Có kỹ năng gõ phím, kỹ năng soạn thảo tương đối tốt

- Em hoàn thành kiến thức cơ bản

Năng lực

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Hiểu bài nhanh, thực hành tốt

- Có ý thức tự học

- Em hoàn thành môn học

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Có ý thức tự học

- Em hoàn thành môn học

- Biết hợp tác nhóm

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Có ý thức xây dựng bài mới

- Giữ gìn dụng cụ học tập tốt

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Biết hợp tác nhóm

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

- Em hoàn thành môn học

- Biết hợp tác nhóm

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Có ý thức xây dựng bài mới

- Giữ gìn dụng cụ học tập tốt

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Biết hợp tác nhóm

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

Phẩm chất

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Biết bảo vệ tài sản công

- Vâng lời thầy cô, yêu quý bạn

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội dung

- Ngoan ngoãn, lễ phép

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Biết bảo vệ tài sản công

- Vâng lời thầy cô, yêu quý bạn

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội dung

- Ngoan ngoãn, lễ phép

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

2. Cách ghi đánh giá học bạ theo Thông tư 22

3. Nhận xét các môn học khác theo Thông tư 22

Trên đây là các mẫu đánh giá nhận xét môn Tin học chi tiết nhất để các thầy cô tham khảo đánh giá cuối năm học, ghi nhận xét học bạ Tiểu học chi tiết đầy đủ. Các mẫu nhận xét giúp các thầy cô ghi tổng kết cuối năm nhanh chóng, hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm