Nhận xét môn Tin học Tiểu học theo Thông tư 22

Nhận xét môn Tin học Tiểu học theo Thông tư 22 sẽ giúp các bạn đọc là giáo viên dạy môn Tin cấp Tiểu học có thể viết nhận xét theo đúng mẫu mà bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra theo Thông tư 22. Chúng ta cùng tham khảo bảng hướng dẫn viết nhận xét dưới đây.

1. Nhận xét môn Tin theo Thông tư 22

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kỹ năng)

- Hoàn thành bài thực hành, có kỹ năng gõ phím

- Bài thực hành tốt, nhận thức kiến thức nhanh

- Có kỹ năng gõ phím, hoàn thành nội dung thực hành

- Vận dụng tốt quy tắc gõ 10 ngón tay

- Nhận thức nhanh, hoàn thành tốt nội dung thực hành

- Hiểu bài nhanh, nắm kiến thức tương đối tốt

- Thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu của thầy cô

- Vận dụng tốt, 10 ngón tay, hoàn thành bài thực hành

- Nắm kiến thức môn học tương đối tốt

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Có tinh thần tự giác học tập

- Nắm được kiến thức cơ bản của môn học, hoàn thành

Nội dung thực hành

- Thực hành đúng theo yêu cầu của thầy cô

- Hiểu bài nhanh, có ý thức xây dựng bài

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Biết tự giác học tập, kết quả học tập tương đối tốt

- Có kỹ năng gõ phím, kỹ năng soạn thảo tương đối tốt

- Em hoàn thành kiến thức cơ bản

- Thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu của thầy cô

- Hoàn thành kiến thức cơ bản, cần gõ phím nhanh hơn

- Quan sát các phím tốt, có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Thực hiện đúng đủ theo yêu cầu của giáo viên

- Em nhận thức được kiến thức cơ bản của môn học

- Hiểu bài nhanh, có ý thức xây dựng bài

- Vận dụng tốt 10 ngón tay khi gõ phím

- Em nhận thức được kiến thức cơ bản của môn học

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Nhận thức nhanh, hoàn thành tốt nội dung thực hành

- Vận dụng tốt, 10 ngón tay, hoàn thành bài thực hành

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản

- Biết tự giác học tập, kết quả học tập tương đối tốt

- Có kỹ năng gõ phím, kỹ năng soạn thảo tương đối tốt

- Em hoàn thành kiến thức cơ bản

Năng lực

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Hiểu bài nhanh, thực hành tốt

- Có ý thức tự học

- Em hoàn thành môn học

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Có ý thức tự học

- Em hoàn thành môn học

- Biết hợp tác nhóm

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Có ý thức xây dựng bài mới

- Giữ gìn dụng cụ học tập tốt

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Biết hợp tác nhóm

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

- Em hoàn thành môn học

- Biết hợp tác nhóm

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

- Có đầy đủ SGK, dụng cụ học tập

- Có ý thức xây dựng bài mới

- Giữ gìn dụng cụ học tập tốt

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

Tích cực giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Biết hợp tác nhóm

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

- Biết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Em có tự tin trong học tập

Phẩm chất

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Biết bảo vệ tài sản công

- Vâng lời thầy cô, yêu quý bạn

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội dung

- Ngoan ngoãn, lễ phép

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Biết bảo vệ tài sản công

- Vâng lời thầy cô, yêu quý bạn

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Tôn trọng bạn bè

- Chấp hành tốt nội dung

- Ngoan ngoãn, lễ phép

- Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

- Biết bảo vệ tài sản công

- Có ý thức trong học tập

- Có ý thức trong học tập

- Chấp hành tốt nội quy phòng máy

2. Nhận xét môn Tin học theo Thông tư 26

1. Nhận xét dựa vào điểm trung bình môn Tin học

Điểm trung bình

Nhận xét

0.0 – 3.4

Chưa đạt yêu cầu của bộ môn, còn thụ động, chưa tự giác trong học tập và hoạt động nhóm, cần tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành.

3.5 – 4.9

Chưa hoàn thành các yêu cầu cần đạt của bộ môn, còn thụ động, tăng cường luyện tập kỹ năng thực hành.

5.0 – 5.9

Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, chủ động hơn trong học tập, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành.

6.0 – 6.9

Tiếp thu được các kiến thức cơ bản của môn học, có ý thức tự giác, tương đối chủ động trong học tập.

7.0 – 7.4

Đáp ứng được yêu cầu cần đạt của bộ môn, khá chủ động trong hoạt động nhóm, chăm chỉ, tự giác trong học tập.

7.5 – 7.9

Hoàn thành khá tốt nội dung kiến thức đã học, vận dụng được vào bài thực hành, chăm chỉ trong học tập.

8.0 – 8.4

Hoàn thành tốt yêu cầu cần đạt của bộ môn, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện.

8.5 – 8.9

Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành, chăm chỉ, tự giác, tích cực trong học tập.

9.0 – 9.4

Hoàn thành tốt nội dung kiến thức môn học, vận dụng được để làm bài thực hành, chăm chỉ, chủ động trong học tập.

9.5 – 10

Nắm vững kiến thức môn học, vận dụng tốt vào bài thực hành, chăm chỉ, tích cực trong học tập.

2. Nhận xét học bạ môn Tin học

Điểm 9 – 10

- Nắm vững kiến thức môn học, kỹ năng thực hành tốt.

- Nắm vững kiến thức môn học, áp dụng vào thực hành tốt.

- Thành thạo các kỹ năng thực hành.

- Hoàn thành tốt nội dung kiến thức môn học.

- Vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành.

Điểm 7 – 8

- Vận dụng được kiến thức, có kỹ năng thực hành.

- Hoàn thành khá tốt nội dung kiến thức đã học.

- Vận dụng kiến thức tương đối chắc vào bài thực hành.

Điểm 6

- Nắm được kiến thức cơ bản môn học.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản vào bài thực hành

Điểm 5

- Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.

3. Cách ghi đánh giá học bạ theo Thông tư 22

4. Nhận xét các môn học khác theo Thông tư 22

Trên đây là các mẫu đánh giá nhận xét môn Tin học chi tiết nhất để các thầy cô tham khảo đánh giá cuối năm học, ghi nhận xét học bạ Tiểu học chi tiết đầy đủ. Các mẫu nhận xét giúp các thầy cô ghi tổng kết cuối năm nhanh chóng, hiệu quả.

Đánh giá bài viết
5 17.451
Sắp xếp theo
    Văn bản giáo dục Xem thêm