Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022

Đề thi đầu vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1 MỚI

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2021 - 2022

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án dưới đây được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Xem thêm:

Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020 - 2021 FULL

Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng link để tham khảo & download từng đề thi & đáp án chi tiết.

II. Nội dung đề thi lên lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021

I. Em hãy điền động từ “to be” thích hợp để hoàn thành những câu sau.

1. We are school children. We____________ thirteen years old.

2. – “How__________ you, John?” – “I ______________ fine, thanks.”

3. Those new desks___________ in their classroom.

4. My mother___________ cooking the meal in the kitchen now.

5. The students__________ camping yesterday so today they_________tired.

II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau.

Hello! My name is Frankie. I live in Brisbane, Australia. I am twelve (1)___________ old. I am a school girl. This is (2)_____________ school. It is in the suburb(3)__________ the city. There are 24 (4)_______________ in our school. The school has a garden, and there are many (5)______________ in it. Our school is very nice. We like our school very much.

III. Em hãy viết danh từ số nhiều của những từ sau.

1. factory foot

2 . foot

3.tomato

4. bookshelf

5. glass

1. __________

2. __________

3. __________

4. _________

5. __________

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. Our class is_______ the first floor.

A. On

B. at

C. in

D. to

2. The bookstore is_______ the movie theater.

A. near to

B. next

C. opposite

D. in front

3. My father _______ breakfast at half past six every morning.

A. Have

B. has

C. get

D. gets

4. Do _______play soccer in spring?

A. Children

B. girl

C. boy

D. student

5. - “_______ does your teacher live?”

– “He lives in the center of the town.”

A. What

B. Who

C. When

D. Where

6. _______ boys and girls are there in your class?

A. How old

B. How much

C. How many

D. How far

7. Martin_______ a dog and he likes to take it for long walks.

A. Gets

B. has got

C. get

D. have got

8. – “Hello, Nam. _______are you today?”

– “Hi, Nga. I’m fine, thanks.

A. How

B. What

C. Why

D. Which

9. Oh, I’m sorry. There isn’t any bread________ the fridge.

A. On

B. at

C. into

D. in

10. – “_______ sugar do you want for your orange juice?” – “Only a little.”

A. How much

B. How many

C. What

D. How

V. Hãy sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa hợp lí.

1. many / there / family / How / are / your / people / in?

____________________________________________

2. down / please / your / books / Sit / open /and.

____________________________________________

3. in / factory / works / father / a / My.

____________________________________________

4. This / houses / are / my / their / and / those / is / house

_________________________________________________

5. tall / are / There / trees / around / the / house.

__________________________________________________

VI/ Đọc và lựa chọn đáp án đúng nhất

A young man from Germany named Levi Strauss arrived in California in 1850. He went there to sell things to the miners. He saw that the miners needed strong pants, so he began to make them. He used cloth that people make tents from. He put rivets on the pockets to make them strong because the man put rocks in their pockets. These pants were very strong and lasted a long time. The pants became very popular immediately.

Later Mr. Strauss started making jeans from cotton cloth from Nimes, France. People called this cloth denim. Christopher Columbus used denim for the sails of his ships. Sailors in Genoa, Italy, wore denim pants. The word “jeans” comes from the word “Genoa”. Mr. Strauss made the first jeans in the United States, but the idea and the kind of cloth came from Europe. The names came from France and Italy.

1. Why did Levi Strauss go to California?

…………………………………………………………………

2. What did the miners in California need?

………………………………………………………………

3. Where were the first jeans made by Mr. Strauss?

………………………………………………………

4. Rivets ______.

A. make good sails

B. make tents strong

C. come from Genoa

D. make the pockets of jeans strong

5. The word denim comes from the name of a city in ______.

A. France

B. India

C. Italy

D. Germany

VII/ Lựa chọn từ gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. lesson

2. A. generous

B. character

C. interesting

D. policeman

3. A. open

B. close

C. come

D. old

4. A. clock

B. class

C. city

D. come

5. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. moon

III. Đáp án đề thi tiếng Anh lên lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Em hãy điền động từ “to be” thích hợp để hoàn thành những câu sau.

1. are

2. are – am

3. are

4. is

5. went / are

II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau.

(1) years

(2) my / our

(3) of

(4) classes

(5) trees/ flowers

III. Em hãy viết danh từ số nhiều của những từ sau.

1. factories

2. feet

3. tomatoes

4. bookshelves

5. glasses

IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. A; 2. C; 3. B; 4. A; 5. D;

6. C; 7. B; 8. A; 9. D; 10. A;

V. Hãy sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa hợp lí.

1. How many people are there in your family?

2. Sit down and open your books, please.

3. My father works in a factory.

4. This is my house and those are their houses.

5. There are tall trees around the house

VI/ Đọc và lựa chọn đáp án đúng nhất

1 - Because he wanted to sell things to the miners.

2 - They needed strong pants.

3 - Nimes, France was.

4 - B;

5 - A;

VII/ Lựa chọn từ gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

1. A

2. D

3. C

4. C

5. C

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
566 195.503
10 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hạ Hạ
  Hạ Hạ

  😕có vẻ khó đấy

  Thích Phản hồi 23:01 02/04
  • meme
   meme

   😀🕵


   Thích Phản hồi 21:09 16/05
   • GiangNOB
    GiangNOB

    khó


    Thích Phản hồi 15:06 20/05
    • Ngọc Hân
     Ngọc Hân

     (◍•ᴗ•◍)

     Thích Phản hồi 09:51 26/05
     • Chou Châu
      Chou Châu

      Khá là khó đấy các bác nhỉ , có ai làm đc không? 🤔

      Thích Phản hồi 17:18 13/06
      • Phung Vykim
       Phung Vykim

       duoc

       Thích Phản hồi 08:48 18/06
       • NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
        NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG

        😕có vẻ khó đấy        Thích Phản hồi 20:58 19/06
        • Nam Vũ
         Nam Vũ

         dễ mà không khó đâu


         Thích Phản hồi 18:20 13/07
         • Lam Tuệ
          Lam Tuệ

          Dễ ẹt

          Thích Phản hồi 10:09 06/08
          • Loan Thịnh
           Loan Thịnh

           tất cả các bài trên nghe có vẻ dễ ẹc nên khi làm rất khó🤣🤣

           Thích Phản hồi 10:04 14/08
           Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm