Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 14

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 6 năm 2019 môn Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh được biên tập dựa trên nội dung chương trình Tiếng Anh lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.

1. A. end

B. bed

c. quiet

D. left

2. A. behind

B. rice

c. night

D. third

3. A. watch

B. game

c. play

D. rain

4. A. lunch

B. turn

c. bus

D. truck

5. A. ice

B. sign

c. ride

D. river

II. Em hãy đặt các từ cho sẵn vào cột phù hợp.

sink - pillow - television - cook - book - alarm - clock

coffee - table - armchair - refrigerator - faucet - blanket - sofa - lamp

KITCHEN BEDROOM LIVINGROOM

- sink

III. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Tom, Janet and Jane love parties. Today all their friends are Corning to the house. There are flowers on the table. Janet is washing the dishes and glasses. Jane is making a fruit salad. She’s got apples, cherries, strawberries and a melon. Tom is cooking the burgers and the vegetables. He’s got carrots, peas, and potatoes. There are presents for everyone. People like presents. Tom has got special presents for the children.

1. Who’s coming to the house today?

___________________________________________________.

2. What’s on the table?

___________________________________________________.

3. What’s Janet washing?

___________________________________________________.

4. What has Jane got for her fruit salad?

___________________________________________________.

5. What’s Tom cooking?

___________________________________________________.

IV. Hãy tìm lỗi sai trong các câu sau và viết lại câu đúng.

1. When you get up?

___________________________________________________.

2. We doesn’t read comics in class.

__________________________________________________.

3. Tom’s birthday is at 25th December

___________________________________________________.

4. Our teacher says, “Talk not in class, please”.

___________________________________________________.

5. There aren’t some shops in our Street.

___________________________________________________.

V. Em hãy điền thông tin về những gì em yêu thích vào bảng dưới đây.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 3.930
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm