Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Nằm trong bộ tài liệu Luyện tiếng Anh lớp 5 cả năm 2021 - 2022, Tài liệu viết 1 đoạn văn giới thiệu bản thân em tiếng Anh lớp 5 có dịch dưới đây bao gồm những mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi giới thiệu về bản thân và 3 đoạn văn tiếng Anh mẫu tự viết về bản thân có dịch giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài nói về bản thân hiệu quả.

Tài liệu luyện nói tiếng Anh lớp 5 do VnDoc.com tự biên tập và đăng tải, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

I. Cấu trúc bài tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

1. Giới thiệu họ tên, tuổi, quê quán

Các em học sinh có thể sử dụng các mẫu câu dưới đây:

- Giới thiệu tên:

My name is ..... Tên của tôi là ...

I am ..... Tôi là.....

My first name is ... Tên của tôi là....

My last name is ... Họ của tôi là...

...... is my name .... là tên của tôi.

- Giới thiệu tuổi

I am ... years old. Tôi ... tuổi.

I am almost .... Tôi sắp .. tuổi.

I am nearly ..... Tôi gần ... tuổi.

- Giới thiệu quê quán, nơi ở

I am from.... Tôi đến từ ...

I come from.... Tôi đến từ...

I was born in ... Tôi sinh ra ở...

My hometown is ..... Quê hương của tôi là ...

2. Giới thiệu về gia đình

Những mẫu câu thường dùng khi giới thiệu về gia đình lớp 5 bao gồm:

There are .... members/ people in my family. Có … người trong gia đình tôi.

My family has … members/ people. Gia đình tôi có … người.

I have a sister/ brother. Tôi có chị gái/ anh trai.

I am the only child. Tôi là con một.

3. Giới thiệu về trình độ học vấn, sở thích

- Giới thiệu về trình độ học vấn

I’m in 5th grade. Tôi đang học lớp 5.

I’m in 5B class. Tôi đang học lớp 5B.

I am a pupil/ student at … Tôi đang là học sinh tại …

- Giới thiệu về sở thích

I like/ love/ enjoy … (playing soccer, reading books, shopping, …) Tôi thích … (chơi đá bóng, đọc sách, mua sắm,…)

My hobbies are swimming and playing football. Sở thích của tôi là bơi và chơi bóng đá.

4. Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

- Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

I want/hope to become a/ an (doctor, policeman, princess, astronaut...)  Tôi muốn trở thành/hy vọng trở thành một ( bác sĩ, cảnh sát, công chúa, phi hành gia...)

- Giải thích lý do vì sao

Because I want to fly around the world. Bởi vì tôi muốn bay vòng quanh thế giới.

Because I want to travel in many countries. Vì tôi muốn đi du lịch nhiều nước.

II. TOP 3 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 có dịch

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 - Đoạn 1

Hello! My name is Lan. I am from Ha Noi. I’m 10 years old. I am a pupil at Phan Dinh Phung primary school. My family has four people: mother, father, sister and me. I like eating KFC and BBQ. My hobbies are going shopping, watching cartoon films and reading books. I want to become a teacher. Because I want to teach the children.

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tôi tên là Lan. Tôi đến từ Hà Nội. Tôi 10 tuổi. Em là học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng. Gia đình tôi có bốn người: mẹ, bố, chị gái và tôi. Tôi thích ăn KFC (gà rán) và BBQ (thịt nướng). Sở thích của tôi là đi mua sắm, xem phim hoạt hình và đọc sách. Tôi muốn trở thành một giáo viên. Vì tôi muốn dạy học cho trẻ em.

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản - Đoạn 2

My name is Long and I’m a Vietnamese. I am ten years old. I live in Da Nang city. I’m a student at Nguyen Trai Primary School. I like reading books. And I like picture book best. My family has 4 people. My dad is a doctor. My mom is a nurse. My brother is studying in Da Nang university. I love my family very much.

Bản dịch

Tên tôi là Long và tôi là người Việt Nam. Tôi mười tuổi. Tôi sống ở thành phố Đà Nẵng. Tôi là học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi. Tôi thích đọc sách. Và tôi thích truyện tranh nhất. Gia đình tôi có 4 người. Bố tôi là bác sĩ. Mẹ tôi là một y tá. Em trai tôi đang học đại học Đà Nẵng. Tôi rât yêu gia đinh của tôi.

Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân em bằng tiếng Anh - Đoạn 3

Hello, every one!  My name is Phuong. I live in Hanoi capital, Long Bien district. I'm Vietnamese. I am a pupil at Le Quy Don primary school. I'm almost ten years old. My birthday is in the seventeenth of December. I can ride a bike, paint pictures but I can't sing and play the guitar. I like reading a comic book. Nice to meet you.

Lời dịch

Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên Phương. Tôi sống ở thủ đô Hà Nội, quận Long Biên. Tôi là người Việt Nam. Tôi là học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn. Tôi gần mười tuổi. Sinh nhật của tôi là vào ngày mười bảy tháng mười hai. Tôi có thể đi xe đạp, vẽ tranh nhưng tôi không thể hát và chơi guitar. Tôi thích đọc một cuốn truyện tranh. Rất vui được gặp các bạn.

Trên đây là Tài liệu Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh 5 đơn giản. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật liên tục tại liệu tiếng Anh 5 theo từng chuyên đề khác nhau như:

Bài tập Đoạn văn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 5

Mời quý thầy cô, các em học sinh tham khảo & download tài liệu hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm