Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 31

Bài 1:

Tính:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72

b) (2,468 – 1,057) x 0,72.

Bài 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7

b) 2,5 x 3,6 x 4 ;

c) 3,75 x 6,8 -6,8 x 3,74;

d) 7,89 x 0,5 x 20.

Bài 3:

Mỗi cái áo may hết 1,15m vải; mỗi cái quần may hết 1,35m vải. Hỏi may 4 cái áo và 2 cái quần như thế hết tất cả bao nhiêu mét vải?

Bài 4:

Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 31

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72

= 3,525 x 0,72 = 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72

= 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= 20 x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

d) 7,89 x 0,5 x 20 = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải:

May 4 áo hết số vải là:

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần hết số vải là:

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo và 2 quần hết số vải là:

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số: 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian người đó đi từ A đến B là:

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường AB dài là:

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số: 9,45km

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 31 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 32

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
26 14.622
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm