Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước:

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 14 Đề 1

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 35 : 4

45 : 12

70 : 37.

b) 36 : 3,2

9 : 12,5

23 : 2,4.

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm số dư trong phép chia sau ( phần thập phân của thương có hai chữ số)

a) 57,89 : 23

A. 16

B. 1,6

C. 0,16

D. 0,016

b) 152 : 237

A. 0,032

B. 0,32

C. 3,2

D. 32

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

125 chiếc ô tô như nhau chở được 2025 tấn hàng. Hỏi 90 ô tô như thế thì chở được bao nhiêu tấn hàng?

A. 145,8 tấn

B. 1458 tấn

C. 1548 tấn

Bài 4:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 2,3 x 0,4 và 2,3 x 10 : 25

b) 3,4 x 1,25 và 3,4 x 10 : 8

c) 4,7 x 2 5 và 4,7 x 10: 4

d) 12 : 0,5 và 12 x 2

e) 15 : 0,2 và 15 x 5

g) 13 : 0,25 và 13 x 4.

Bài 5:

Một xe máy trong 2 giờ đầu, mỗi giờ chạy 35km; trong 3 giờ sau, mỗi giờ chạy 32km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy chạy bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 6: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 0,721 mật ong. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết số mật ong đó?

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 14 Đề 1

Bài 1:

Học sinh tự đặt tính

Đáp số

a) 35 : 4 = 8,75

45 : 12 =3,75

70 : 37 = 1,89

b) 36 : 3,2 = 11,25

9 : 12,5 = 0,72

23 : 2,4 = 9,58

Bài 2

a) Đặt tính rồi tính ta có :

Bài tập cuối tuần lớp 4 Tuần 14

Trong phép chia này, thương là 2,51, số dư là 0,16.

Thử lại: 2,51 × 23 + 0,16 = 57,89.

Vậy đáp án đúng là C.

b) Đặt tính rồi tính ta có:

Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 14

Trong phép chia này, thương là 0,64, số dư là 0,32.

Thử lại: 0,64 × 237 + 0,32 = 152.

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 3

Một xe ô tô chở được số tấn hàng là:

2025 : 125 = 16,2 (tấn)

90 ô tô chở được số tấn hàng là:

16,2 × 90 = 1458 (tấn)

Đáp số : 1458 tấn.

Vậy đáp án đúng là đáp án B.

Bài 4:

a) 2,3 x 0,4 = 0,92

2,3 x 10 : 25 = 0,92.

Vậy: 2,3 x 0,4 = 2,3 x 10 : 25.

b) 3,4 x 1,25 = 4,25

3,4 x 10 : 8 = 4,25.

Vậy: 3,4 x 1,25 = 3,4 x 10 : 8.

c) 4,7 x 2,5 = 11,75

4,7 x 10 : 4 = 11,75.

Vậy 4,7 x 2,5 = 4,7 x 10 : 4.

d) 12 : 0,5 = 24

12 x 2 = 24

Vậy 12 : 0,5 = 12 x 2 .

e) 15 : 0,2 = 75

15 x 5 = 75

Vậy 15 : 0,2 = 15 x 5

f) 13 : 0,25 = 52

13 x 4 = 52

Vậy: 13 : 0,25 = 13 x 4

Bài 5:

Bài giải

Quãng đường xe máy chạy trong 2 giờ đầu là:

35 x 2 = 70 (km)

Quãng đường xe máy chạy trong 3 giờ sau là:

32 x 3 = 96 (km)

Trung bình mỗi giờ xe máy chạy là:

(70 + 96) : (2 + 3) = 33,2 (km)

Đáp số: 33,2km.

Bài 6:

Bài giải

Thực hiện phép chia ta có:

40 : 0,72 = 55 (dư 0,4).

Vì còn dư 0,4 l nên cần thêm 1 chai để chứa 0,4 l mật ong.

Vậy cần có ít nhất số vỏ chai là:

55 + 1 = 56 (vỏ chai)

Đáp số: 56 vỏ chai

Trên đây là toàn bộ bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi để các em học sinh có thể luyện tập so sánh, đối chiếu kết quả. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
105 57.156
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm