Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 12 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 12 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép nhân các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12: Phép nhân các số thập phân - Đề 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 2,35 x 7

32,8 x 16

b) 12,7 x 4,5

0,49 x 2,6

Bài 2:

Tính nhẩm:

a) 3,45 x 10

2,17 x 100

5,38 x 1000

b) 34,5 x 0,1

21,7 x 0,01

53,8 x 0,001

Bài 3:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5,67 x 2,5 x 0,4

0,25 x 0,68 x 40

b) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4

25,8 x 1,02 – 25,8 x 1,01

Bài 4:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5, chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12

Bài 1: Kết quả như sau:

a) 2,35 x 7 = 16.45

32,8 x 16 = 524.8

b)12,7 x 4,5 = 57,15

0,49 x 2,6 = 1,274

Bài 2:

a) 3,45 x 10 = 34,5

2,17 x 100 = 217

5,38 x 1000 = 5380

b) 34,5 x 0,1 = 3,45

21,7 x 0,01 = 0,217

53,8 x 0,001 = 0,0538

Bài 3:

a) 5,67 x 2,5 x 0,4 = 5,67 x (2,5 x 0,4)

= 5,67 x 1 = 5,67

0,25 x 0,68 x 40 = (0,25 x 40) x 0,6

= 10 x 0,68 = 6,8

b) 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4 = 1,47 x (3,6 + 6,4)

= 1,47 x 10 = 14,7

25,8 x 1,02-25,8 x 1,01 = 25,8 x (1,02 – 1,01)

= 25,8 x 0,01.

= 0,258.

Bài 4:

Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất là:

2,3 = 10,2 (m)

Chu vi của mảnh đất là:

(12,5 + 10,2) x 2 = 45,4 (m)

Diện tích của mảnh đất là:

12,5 x 10,2 = 127,5 (m2)

Đáp số: 45,4m ; 127,5m2.

Đánh giá bài viết
36 19.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm