Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 15 Đề 1

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15: Chia một số thập phân cho một số thập phân – Đề số 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 18,5: 2,5

b) 4,25 : 0,017

c) 29,5 : 2,35.

(Câu c) phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số).

Bài 2:

Tính:

a) (256,8 - 146,4) : 4,8 - 20,06;

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

Bài 3:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Chia 3,7 cho 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy đến hai chữ số)

Phép chia này có số dư là:

A. 4

B. 0,4

C. 0,04

D. 0,004

Bài 4: Tìm x:

a) x × 1,23 + x × 5,27 = 227,5

…………………………..................

…………………………..................

…………………………..................

…………………………..................

b) 36,8 : x − 14,2 : x = 14,125

Bài 5:

Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?

Bài 6:

Một khu đất hình thoi có diện tích là 225m2, có đường chéo thứ nhất bằng 12,5m.

a) Tính độ dài đường chéo thứ hai của khu đất đó.

b) Cạnh của khu đất bằng \frac{5}{9} độ dài đường chéo thứ hai. Xung quanh khu đất trồng cây, cây nọ cách cây kia 2,5m. Hỏi phải trồng tất cả bao nhiêu cây?

Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 53m, chiều rộng kém chiều dài 7,5m. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 18,6 dm2. Biết chiều rộng của tấm bìa là 2,4 dm. Một tấm bìa hình vuông có chu vi bằng một nửa chu vi tấm bìa hình chữ nhât. Tính chu vi của tấm bìa hình vuông đó.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 15 Đề 1

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc TẢI VỀ PHiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1 để xem đầy đủ đề và đáp án của phiếu bài tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
75 59.136
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm