Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15: Chia một số thập phân cho một số thập phân – Đề số 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 18,5: 2,5

b) 4,25 : 0,017

c) 29,5 : 2,35.

(Câu c) phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số).

Bài 2:

Tính:

a) (256,8- 146,4) : 4,8-20,06;

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

Bài 3:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Chia 3,7 cho 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy đến hai chữ số)

Phép chia này có số dư là:

A. 4

B. 0,4

C. 0,04

D. 0,004

Bài 4:

Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg ?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Bài 1:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

a) (256,8 – 146,4) : 4,8 – 20,06

= 110,4 : 4,8 – 20,06

= 23 -20,06 = 2,94.

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64

= 17,28 : 9,6 + 12,64

= 1,8 + 12,64 = 14,44.

Bài 3:

Khoanh vào D.

Bài 4:

Bài giải:

Mỗi lít dầu cân nặng là:

7,904 : 10,4 = 0,76 (kg)

Nếu lượng dầu cân nặng 10,64kg thì có số lít dầu là:

10,64 : 0,76 = 14 (l)

Đáp số: 14 l.

Đánh giá bài viết
40 19.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm