Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 - Đề 2

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3

b) (1,25 x 3,6) : (9 x 5).

Bài 2:

Tìm:

a) x x 3,9 + x x 0,1 = 2,7

b) 12,3 : x – 4,5 : x = 15.

Bài 3:

Tổng của hai số bằng 0,6. Thương của số bé và số lớn cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.

Bài 4:

Một người mua bánh nhiều hơn kẹo là 3,85kg. Hỏi người đó mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng 2/3 số ki-lô-gam bánh bằng 4/5 số ki-lô-gam kẹo?

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng với chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh là 7,8m. Biết chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng độ dài một cạnh mảnh vườn hình vuông và chiều rộng mảnh vườn bằng chiều dài giảm đi 3 lần. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Bài 1:

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3 = (1,4 + 5,8) : 3

= 7,2 : 3 = 2,4.

b) (1,25 x 3,6) : (9 x 5) = (1,25 : 5) x (3,6 : 9)

= 0,25 x 0,4 = 0,1.

Bài 2:

a) X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

X x (3,9 + 0,1) = 2,7

X x 4 = 2,7

X = 2,7 : 4

X = 0,675

b) 12,3 : x – 4,5 : x = 15

(12,3 - 4,5) : x = 15

7,8 : x = 15

x = 7,8 : 15

x = 0,52

Bài 3:

Ta có: 0,6 = \frac{6}{10}=\frac{3}{5}

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Số bé là:

0,6 : (5 + 3) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 – 0,225 = 0,375

Đáp số: Số bé: 0,225; Số lớn: 0,375.

Bài 4:

Bài giải:

Ta có:

Số kg người đó mua bánh bằng \frac{3}{2}\times\frac{4}{5}=\frac{6}{5} (số kg kẹo)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Lượng bánh người đó mua là:

3,85 : (6-5) x 6 = 23,1 (kg)

Lượng kẹo người đó mua là:

23,1 - 3,85= 19,25 (kg)

Đáp số: Bánh: 23,1 kg; Kẹo : 19,25kg.

Bài 5:

Bài giải:

Chu vi mảnh vườn hình vuông hay chính là chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

7,8 × 4 =31,2 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

7,8 : 3 =2,6 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

(7,8 + 2,6) × 2 = 20,8 (m2)

Đáp số: 20,8m2

>> Tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 13 - Đề 3

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5 . Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
37
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm