Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình tam giác. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Tính diện tích hình tam giác có:

Đô dài đáy là 4/5 m, chiều cao là 1,7m;

Độ dài đáy là 8/3 dm, chiều cao là 3/2 dm.

Bài 2:

Cho hình tam giác ABC có diện tích 4,75dm2, chiều cao AH = 2,5dm. Tính độ dài đáy BC.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 48cm, AD = 36cm. Biết AM = 1/3 AB, ND = 1/2 AN; tính diện tích hình tam giác MNC.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Cho hình tam giác MNP. Gọi K là trung điểm của cạnh NP, I là trung điểm của cạnh MP. Biết diện tích hình tam giác IKP bằng 3,5cm2, tính diện tích hình tam giác MNP.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) 4/5 = 0,8m

Diện tích hình tam giác là:

0,8 x 1,7 : 2 = 0,68 (m2)

b) Diện tích hình tam giác là:

\frac{8}{3}\times\frac{3}{2}:2=2(dm2)

Bài 2:

HD: Tính của độ dài đáy BC và chiều cao AH là:

4,75 x 2 = 9,5 (dm2)

Độ dài đáy BC là:

9,5 : 2,5 = 3,8 (dm).

Bài 3:

HD: Vì AM = 1/3 AB nên

AM = 48cm : 3 = 16cm;

MB = 48cm – 16cm = 32cm.

Vì ND = 1/2 AN nên ND = 1/3 AD,

Vậy ND = 36cm : 3 = 12cm;

AN = 36cm – 12cm = 24cm.

Diện tích hình tam giác ANM là:

24 x 16 : 2 = 192 (cm2)

Diện tích hình tam giác BMC là:

32 x 36 : 2 = 576 (cm2)

Diện tích hình tam giác NDC là:

48 x 12 : 2 = 288 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

48 x 36 = 1728 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNC là :

1728 – (192 + 576 + 288) = 672 (cm2)

Đáp số: 672cm .

Bài 4:

HD: Vì K là trung điểm của NP nên NK = KP.

Hai hình tam giác .INK và IKP có chung chiều cao từ I và đáy NK = KP, nên diện tích hình tam giác INK và diện tích hình tam giác IKP bằng nhau.

Diện tích hình tam giác IKP bằng 3,5 cm2

Do đó diện tích hình tam giác INP là:

3,5 + 3,5 = 7 (cm2)

Vì I là trung điểm của MP nên MP = IP x 2. Hai hình tam giác MNP và INP có chung chiều cao từ N và đáy MP = IP x 2, nên diện tích hình tam giác MNP gấp 2 lần diện tích hình tam giác INP. Vậy diện tích hình tam giác MNP là:

7 x 2 = 14 (cm2)

Ngoài đề môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5.

Đánh giá bài viết
58 25.543
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đệ Cường
    Đệ Cường

    😅😅😅Bài 3 hơi dài

    Thích Phản hồi 12/02/22

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm