Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 5 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán phân số, đơn vị đo khối lượng lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 200m = …cm là:

A) 2000

B) 20 000

C) 200 000

D) 2 000 000

Câu 2) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 500 000m = …km

A) 350 000

B) 35 000

C) 3 500

D) 350

Câu 3) Nối hai số đo có độ dài bằng nhau:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 4) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 30 000kg = … tấn là:

A) 3000

B) 300

C) 30

D) 3

Câu 5) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 102 tạ = 1 tấn 2 tạ

B) 102 tạ = 10 tấn 2 tạ

Câu 6) Một xe chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Khối lượng gạo xe đó chở được là:

A) 20 tạ

B) 82 tạ

C) 20 yến

D) 92 yến

Câu 7) Nối hai số đó có độ dài bằng nhau:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 8) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 2kg 35g = 2\frac{35}{100}kg

B) 3dam 7dm = 3\frac{7}{10}dam

C) 2kg 35g = 2\frac{35}{1000}kg

D) 3dam 7dm = 3\frac{7}{100}dam

E) 4 tấn 2 yến = 4200kg

F) 5m 9cm = 5 090mm

G) 4 tấn 2 yến = 4020kg

H) 5m 9cm = 5 009mm

I) 4m = \frac{2}{5}hm

J) 230kg = \frac{23}{10}tấn

K) 4m = \frac{2}{50}hm

L) 230kg = \frac{23}{100}tấn

Phần II: Tự luận

1) Một xe tải chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 40kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 20kg. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo?

2) Một người đi xe máy từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn đường CB là 13km 500m. Tính quãng đường AB, biết rằng đoặn đường AC bằng \frac{2}{5} đoạn đường CB.

3) Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg. Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp bằng \frac{2}{5} lượng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

4) Có ba hộp kẹo. Hộp thứ nhất và hộp thứ hai cận nặng \frac{5}{6}kg; hộp thứ ba cân nặng \frac{7}{12} kg. Hộp thứ nhất và hộp thứ ba cân nặng \frac{3}{4} kg. Hỏi mỗi hộp kẹo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 5 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
20 7.677
Sắp xếp theo

  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  Xem thêm